Acupunctuur en neurologische aandoening

Neurologische aandoening en acupunctuur is een goede oplossende combinatie. Neurologische aandoening is vaak goed te behandelen met acupunctuur, qigong, meditatie en massage. Wil je weten hoe of wat, lees dan dit artikel en bekijk de bijbehorende video.

Doe direct iets aan je neurologische aandoeningen. Overbelasting en onderbelasting van je zenuwstelsel is te belastend om er niets aan te doen.

Oplossingen voor neurologische aandoeningen kunnen soms simpel genoeg zijn om ze te laten liggen, en in veel gevallen heb je vooral inspanning nodig en niet dure medicijnen. Acupunctuur is een goed middel om zenuwstelsel en hormoonspiegel te beinvloeden, maar in combinatie met zelf oefening door daoland qigong of yoga kan het effect nog veel beter worden. Vooral omdat het jou als aangedane een instrument geeft om zelf meer invloed te hebben. Even voor de zekerheid, vanuit mijn visie gezien zijn hormoon stelsel, zenuwstelsel en hersenen 1 systeem en onderdeel van je hele lichaam, persoonlijkheid, gedrag en leven.

Op wikipedia wordt aangegeven dat neuro degeneratieve aandoeningen permanent zijn, maar onderzoek laat ook zien dat het zenuwstelsel aanpasbaar is. Probleem is wel dat vervuilde omgeving, werk, diverse vormen van behandelen en recreatief gebruik van alcohol, drugs etc van invloed is. Neurologische schade is daardoor vooral via leefstijlverandering te corrigeren. Niet altijd helemaal, maar er is vaak veel aan te doen.

Wil je meer weten over wat jij kan doen, neem dan contact op via whatsapp,sms of door te bellen met 0650677883. dan maken we een afspraak op korte termijn, we bespreken je situatie en welke stappen we kunnen nemen en wat de kosten zijn. Let wel, ik adviseer altijd op minimale kosten berekend en wat je nog meer kan doen. Omdat neurologische aandoeningen vaak een langdurige aanpak behoeven is bijverzekeren voor acupunctuur meestal niet zinvol als het je tegenhoud je behandeling vol te houden.

Voor mensen zonder verzekering reken ik altijd minder. Voor voortdurende begeleiding reken ik vaak een vast bedrag per maand/per jaar waardoor je absoluut voordeliger uit bent dan wanneer je per losse behandeling berekend. Ik ga er altijd van uit dat jouw gezondheid belangrijker is dan zelf een auto hebben.

Vriendelijke groet en tot ziens

Rene Goris

Amstelveen

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!