Acupunctuur punten, behandeling en spiritualiteit

Acupunctuur punten, behandeling en spiritualiteit

Acupunctuur punten zijn een reflectie systeem dat in principe los staat van het kanalen systeem. De twee systemen zijn in populaire lectuur verheven tot 1 systeem, maar het is enkel zo dat er zo’n 360 succesvol bruikbare punten ook op de kanalen liggen.

De acupunctuur punten zijn in principe onderdeel van de ondersteuning van de uiterlijke lichaamsvorm.  Hierdoor kunnen we stellen dat elke huidlocatie een acupunctuur punt is. We zien dat door instorten bindweefsel  als gevolg van ziekte, verouderinfg, versneld afvallen, zoals bijvoorbeeld bij kanker dat uitholling van spierweefsel etc de huid in specifieke huidrastervormen ineenstort. Die structuren ontwikkelen zich spiraalvormig door het lichaam. Qigong en Taijiquan zijn sportmethoden die typisch werken aan Jingqi van het gehele lichaam. ook Yoga werkt op het ontwikkelen van samenhang, althans dat doen deze technieken in ons Daoland sport en beweeg programma.

In het Oost Aziatische biologische model word je geacht aan je lichaamelijke samenhang en vorm te werken (Jingqi) om je potentie te verbeteren. Potentie verbeteren bestaat uit vitaliteit verhogen, verlengen van je leven, vaardigheden zo breed mogelijk ontwikkelen etcetera. Chinese geneeskunde is typisch anti-specialisatie. Potentie is zowel een spirituele als een lichamelijkie factor. De spirituele factor zit hem o.a. in de ontwikkeling van compassie, zorg voor je medemens, behoefte ontwikkelen naar een duurzame levensstijl, eerlijkheid, niet opportunistisch misbnruik maken van andermans zwakte of onwetendheid, niet liegen of verzwijgen, zelf het goede voorbeeld geven etc. In de huangdineijing, het boek waarin acupunctuur punten voor het eerst uitgebreid besproken worden en in de daodejing worden deze samengevat als eenvoudige levenstijl. In alle gevallen leiden deze tot verbeteren van je gezondheid.

Een eenvoudig voorbeeld. Werk je op een kantoor? je buigt wellicht vaak voorover en leunt misschien op je ellebogen. dit gewoonte gedrag kan leiden tot verstijving van je borstbeen of ontwrichten van je sleutelbeen, schouderbladen etc. Al deze factoren kunnen op zich weer leiden tot stress en of rsi.

Achter je borstbeen en onderin je keel zit een acupunctuur punt dat heet ‘uit de hemel vallend’. De naam verwijst naar het terugkeren van condens uit de yin kanalen en de verzameling van yin in het ren kanaal (conceptie kanaal). Dit punht is vol of leeg naar gelang we dmv onze houding ons lichaam ruimte geven zichzelf te verjongen of dat we het dwingen om te verouderen. Jazeker, je leest het goed. door gewoontegetrouw ons lichaam achteloos te gebruiken leggen we de basis voor veroudering en ziekte. Een gezond persoon corrigeerd voortdurend zijn of haar lichaam, preventief. Als dit punt goed open is, dan is het makkelijker (nog geen garantie) dat de renmai vollopt met yin. een vol renmai staat gelijk aan een goede basis hebben voor jeugdig elan vitale, yang. Een ander woord voor yin in dexze context is water of levenswater. Binnenkort beginnen we in de Zhongwujigong qigong met het activeren en openen van dit punt.

De 4 punten eronder zijn punten die in acupunctuur boeken niet al te uitgebreid besproken worden. door gebrek aan belangstelling of inzicht weet men vaak niet waar deze punten voor bedoeld zijn. Nu is het zo dat alle punten bedoeld zijn om bij te dragen aan onze gezon dheid, en sommigen zijn bedoeld om ook nog te helpen ziekte te behandelen. Deze punten zijn jade parel, die o.a. helpt de ademwegen vrij te houden; Bloemige parasol, die helpt de yang van het lichaam beneden te houden, voorkomen van sinusitus, allergieen en hoofdpijnen; purperen paleis, die damp en slijm uit gedachten en ademwegen helpt verwijderen (het is een belangrijk punt in de ontwikkeling van een rijk spiritueel leven, de naam is gelijk aan dat van het hoofdpaleis in wudangshan, niet voor niets!); en jade hal, hetgeen de plek is waar men buigt voor de jade keizer, die alle menselijke zaken bestiert, het is dus ook de rustkamer voor de Ling. De ling is een aspect van ons bewustzijn dat in moderne en verwesterde context eigenlijk nooit besproken word in qigong, taiji en acupunctuur. Het is echter een scharnier in het begrijpen van zowel beoefening als van behandeling.

Acupunctuur en taijisport zijn een vorm van het hacken van je eigen biologie. Daoland sport, acupunctuur en massage gaan niet aleen alleen over het wat en de formules of het oefenen, maar ze gaan over het hoe en met welk inzicht en doel. Daardoor is het beter voor je gezondheid dan meedoen in een gewone sportschool, of zelfs acupunctuur. De meeste alternatieven voor een daoland programma voorkomen nmjiet dat je verouderd, maar sterker nog, voorkomen vaak dat je zelf grip krijgt op het levensproces. Hacken van je eigen biologie is het ingrinpen in de natuurlijke tendens tot verval van het lichaam. Dit kun je niet door er chemicalien of natuurlijke producten aan toe te voegen of deze te onthouden. In veel gevallen is een aanpassing van je menselijkheid nodig. Chinese geneeskunde is gebaseerd op een fysieke en ook een humanistisch/spirituele overtuiging dat het niet gezond is dingen te doen of laten gebeuren waardeoor je ouder word, ziektes oploopt of dood gaat. gedurende het proces behandeling iof les word je uitgebreid voorgelicht over de ins en outs van veroudering en voorkomen van veroudering, het voorkomen van verouderingsklachten, etc. Als je wilt kunnen we met je een geheel strijd plan maken ter voorkoming of vermindering van verouderingsklachten. Zelof regulerende zorg dier hieruit voortkomt is ook een goed hulpmiddel in het vinden van innerlijke rust, resetten van levensdoelen en opnieuw leren omarmen van leven, ontwikkelen levenvreugde en verwerken van verlies, boosheid en angst/verlangens.

 

 

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!