Anti-Aging: De strijd om jong en fit te blijven

Anti-Aging: De strijd om jong en fit te blijven

Chinese geneeskunde ziet traditioneel alle ziekte als uiting van veroudering. We kunnen dat ook andersom zeggen: veroudering ontstaat door alle momenten van ziekte en klimatologische overmacht die ons verhinderd jong en fit te zijn. Chinese Geneeskunde ziet mensen in diverse categoriien ouder worden. Mensen die jonger dan 15 jaar oud ste33rven worden als onoplettend gezien, maar de meest gedetailleerde zoekers naar eeuwig leven kunnen  wel tot 1000 jaar oud worden. Verdere vormen van lang leven worden herkend in voorouder vereering (beoefening van Lingshen, ook de basis van zen!) en het geloof in onsterfelijken als Lu Dongbin die magische medicijnen weggeven aan moreel goede mensen.

In moderne geneeskunde doet men erg z’n best om mensen langer te laten levebn. Maar tot nu toe blijkt deze industrie veel netto lijden toe te voegen aan families, door o.a. meer kans op kanker en chronische ziekten, langdurige behoefte tot zorg, afnemende vruchtbaarheid, etcetera. De Chinese klassieken van de geneeskunde geven allemaal aan dat we ons volle potentieel niet halen door niet voldoende aandacht te geven aan onze relatie met de ons omringende natuur. Wij zijn die natuur. Ingrijpen in die natuur dient met zorg en beleid plaats te vinden om geen ongeluk over onszelf af te roepen. Waar in Westerse spiritualiteit het credo ‘zo boven zo beneden’ geld, hanteerd men in oost Azie ‘Zo buiten zo binnen’. Verwording van de natuur reflecteerd onze innerlijke verwording en vice versa.

Chinese Geneeskunde ziet daarom de strijd tegen veroudering als hetzelfde als de strijd tegen ziekte. Daarom is Chinese geneeskunde ook primair educatief en secundair therapeutisch. Vanaf de Song dynastie hanteerd men daarbij ook een holistisch wereldbeeld. Behandeling maakt gebruik van de natuurlijke ritmes van het lichaam die verweven zijn met de ritmes van zon, maan, seizoenen, etcetera. Behandeliong voor een probleem in de lente gebruikt daardoor andere methodieken dan in de lente, eenvoudig omdat het weer anders is. Behandelen in Noord Holland zal anders moeten dan in Limburg, eenvoudig omdat de bodem waarop behandeld word anders is.  Kwaliteit staat in Chinese geneeskunde centraal en niet kwantiteit. Chinese geneeskunde is daarom statistisch veel minder eenvoudig te onderzoeken. Chinese Geneeskunde behandeld de mens als veranderlijk levend wezen en niet als een machine, zoals medicatieve en chirurgische geneeskunde dat wel doen.

In onze praktijk valt anti-aging uiteen in drie categorieen:

  • verjongende zelf regulering dmv zelf oefening en massage
  • verjongende schoonheidsbehandeling met acupunctuur en massage
  • verjongende ziektebehandeling en behandeling van trauma en verouderingshandicaps dmv acupunctuur en massage

Er jonger en slanker uit zien en het ook worden dmv acupunctuur en massage kan echt en werkt veilig en langdurig. Anti-aging technieken vergroten uw schoonheid, zowel innerlijk als uiterlijk.

Alle aspecten van yoga en taiji gongfu sport en zorg in ons programma dragen in meerdere of mindere mate bij aan de vergroting van onze innerlijke en uiterlijke schoonheid. Maar het direct werken aan ons uiterlijk en zeker weten dat het ook bijdraagd aan onze gezondheid heeft een heel eigen bevrediging of kan zelfs nodig zijn. De kern hiervan is ons meditatieve basisprogramma dat in al onze activiteiten een rol speelt. In alle onderdelen van ons verjongende programma word bovendien aandacht besteed aan kleine en grote cosmetische problemen in ons uiterlijk en je kunt hiervoor naar de details vragen voor wat er mogelijk is met onze consulenten. Dit hebben we voor op andere centra waar onderdlen van Chinese geneeskunde word beoefend. We zijn niet alleen betaalbaarder, maar ook als enige compleet in onze benadering van de doelen van Oosterse Geneeskunde. Minder dan complete zorg is tenslotte niet holistisch.

 

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!