Dao van Qigong

Dao van Qigong:

Jezelf beter begrijpen zonder escapisme

Qigong is bijna een huishoud woord geworden in moderne spiritualiteit. Bijna iedereen die het woord leest of hoort weet er wel iets van. Associaties met Chinese geneeskunde, Taiji(quan) en zelfs Yoga liggen voor de hand voor velen. Het gebruik van Qi eveneens. Vaak doen mensen iets van Qigong bij iets anders. Bij yoga, bij taiji of bij meditatie bijvoorbeeld. Het beeld van wat qigong doet zit echter vol met gaten door de misvertalingen waar onze moderne spiritualiteit gebruik van maakt. Bijvoorbeeld, in de Chinese taal wordt Qi niet gebruikt als energie, maar eerder als smaak, functie van-, of perfectie. Qi en Dao komen altijd samen. Als je iets uitmuntend doet heeft het qi, en het is uitmuntend als het een uithangbord voor de werking van de kosmos word.

qigong

Taiji als een qigong

Qi wordt vaak inwisselbaar gebruikt met Prana ook. Prana is een term uit Indiase filosofie en wetenschap. Prana is licht. Yoga uit India is een techniek die bij de overdaad van de dag hoort, terwijl Qigong bij de subtiele reflecties van de nacht hoort. Kongqi -ofwel de functie van leegte- wordt geademd in Qigong. Met pranayama adem je de overweldigendheid van licht in, terwijl in Qigong Tuna je de subtiliteit van inn erlijke luminositeit probeert te ontdekken. Je begint dus met trainen in een goed verlichte ruimte en je leert no nonsense technieken gebaseerd op helder en niet ontwijkend smurftaaltje. Qigong traditie laat zien dat ‘energetische ervaringen’ meestal tekenen zijn van het misgaan van innerlijke processen, zoals het ontstaan van wind en vuur. Veelal wordt Qigong tegenwoordig vermengd met technieken en termen uit andere culturen en zij die dat doen scheppen zo een geheel nieuw, onconventioneel, oncontroleerbaar en soms sprookjesachtig maar soms ook schadelijk universum waar ‘goed voelen’ en ‘welzijn’ vaak belangrijker zijn dan daadwerkelijk ‘veranderen’ of ‘verbeteren’. Dat zien we bijvoorbeeld door het gebruik van het woord ‘Energie’ in de vertaling van Qi. Hierdoor word procesbeleving in Qigong getrokken in die van geestelijke beleving en word de waarde van datgene wat je voelt (lees: interpreteert) vaak belangrijker dan wat er daadwerkelijk gebeurt. Voel je bijvoorbeeld een verlichting van een klacht dan is dat meteen goed, en voel je een pijntje of onzekerheid dan is iets meteen niet goed.

Als je dit niet wilt horen omdat je leraar, lerares of toch echt populaire boek vooral over energie spreekt en je juist stimuleert om ziektes en verwarring te ontwikkelen, lees dan niet verder. herken je dit of wil je er meer van weten, lees dan vooral verder of kom meedoen met workshops of klassen.

qigong voor je hart

                        qigong meditatie

Qigong is in het westen nog nauwelijks onderzocht en beoefend op een zodanig wijze dat er recht gedaan kan worden aan de oorspronkelijke intenties van trainingsmethoden en de geneeskundige en spirituele ideologie die er achter zit. Men baseert oordelen vaak op aannames die helaas ongefundeerd en koloniaal zijn. Deze onbekendheid met Qigong en Qigong intenties geeft gelegenheid aan menig entrepreneur uit binnen en buitenland om met simplistische waarheden veel geld te verdienen door een algemene feelgood te produceren zonder constructief bij te hoeven dragen aan de processen waar mensen in zitten. Soms zijn de mensen wel sympathiek en geloven soms echt in hun intenties, maar hun materiaal heeft geen geschiedenis of fundament. Dat is jammer, want Qigong kan zo veel voor je betekenen, of als aanvulling of als vervanging van bijvoorbeeld Yoga, waar ik zelf ook een grote fan van ben, al doe ik nu liever Chinese yoga dan Indiase Yoga omdat het meer traditie getrouw is. Moderne Yoga is echt een vorm van Gym met accessoires geworden.

Als je iets wil leren moet je betrouwbare bronnen zoeken en er zelf een worden.

Moderne literatuur parasiteert veel op de onbekendheid met Qigong. De gemiddelde leek of beginner komt daardoor niet veel verder dan klakkeloos navolgen wat de ‘meester’ voor doet. Meester is echter een misleidende term. Op zijn best zijn de meeste lesgevers instructeur en mogen dus eigenlijk niet zelfstandig les geven. Ze mogen je alleen mee laten doen. De volgende korte uitleg kan je helpen tot een goede keuze te komen wanneer je qigong wilt doen en een goede leraar zoekt (natuurlijk zie ik je het liefste in mijn lessen of workshops:

 

1 Qigong kun je uit een boekje leren: dit is incorrect. Bewegingen kun je uit een boekje leren, maar bewegingsprincipes kun je alleen van een expert leren. Qigong combineert verschillende vormen van bewegen: stilte, bewegen van lichaam, bewegen van geest en bewegen van emoties. De methode van bewegen is belangrijker dan de vorm van de beweging.

2 Qigong meesters zijn goede mensen: helaas, de waarheid is anders. Qigong werd en word in China volop geëxploiteerd door bedriegers en andere vormen van criminelen. een beetje zoals straat artiesten bekend staan. Veelal hebben dezen Qigong gestudeerd om efficiënter te zijn in hun oneerlijke praktijken. Chinese cultuur, en met name het Daoisme suggereert het omgekeerde van wat bijvoorbeeld transcendente meditatie beweert: van mediteren wordt je niet een goed mens. Een goed mens wordt je door na te denken over je motivaties achter je handelen en door na te denken over hoe je handelen anderen schade kan berokkenen. Meester in de Chinese betekenis (Shi, Daoshi of Sifu) betekend gewoon instructeur en heeft geen verheven of autoritaire betekenis als bijvoorbeeld ‘Goeroe’. het chinese woord shifu daarentegen betekend meester-vader, en dat is de titel voor een hofd van een school met spirituele meerwaarde. Qigong is met recht een techniek die wil laten zien dat we allen gelijk zijn. Niemand is ooit klaar of gerealiseerd. Diegene die dat denkt staat onderaan de ladder van ontwikkeling wat betreft Chinese (Daoïstische) spiritualiteit. Je kunt wel meesterlijk zijn in vaardigheden. Dit noemt men Gongfu hebben. Je straalt je vaardigheid dan uit door je handelen, maar je kan geen energie voelen. je bent namelijk dan ook vrij, en vrij betekend geen weerstand, en dus geen energie. innerlijk licht is dus een energieloos effect, en niet iets dat je kan visualiseren. Een lichtwerker wordt je door onvermoeibaar door te blijven oefewnen en je beperkingen te overwinnen, zoals angst, verslaving, pijn etc.

qigong stijl zhongwujigong

Qigong klassikaal leren of individueel, het kan beide. Deze qigong is gerelateerd aan Yiquan

3 Qigong is langzaam bewegen en ademen. Dit is een gedeeltelijke waarheid. Qigong is werken met Qi. soms is dat kongqi. Kongqi is leegte, en wordt soms vertaald met qi als lucht. dat is fout. Kongqi is Kong, niet Qi. Qi is de functie van leegte. Die leegte moet dus ook gehandhaafd worden en geïntegreerd in je systeem. Qi is de interactie tussen geest en lichaam/materie en representeert de mate van efficiënte functionaliteit van een handeling en intentie. Er zijn voor verschillende doelen andere soorten Qigongs. Niet alle Qigongs zijn voor iedereen even gezond. In feite is vakkennis in begeleiding een eerste vereiste. Ik geef bijvoorbeeld zelf les in zhongwujigong, bamboe qigong en ermei qigong. Zhongwujigong is een intense qigong die je je lichaam intensief laat ontdekken en aansturen als vehikel voor je geest en persoonlijkheid. Ermei qigong is een intens verzachtende qigong om je voedingsbasis te verbeteren. Bamboeqigong is een op verbeteren van evenwicht gebaseerde qigong en net als raja yoga maakt het gebruik van een corrigerende attitude in je aard. Het is perfect voor revalidatie en als je zwanger bent. Ik raad het ouderen aan om te voorkomen dat ze vallen of hun geest geleidelijk aan vervaagt. wil je meer weten?

-Voor lichamelijke en geestelijke ontwikkeling is er bijvoorbeeld Zhongwujigong of Wudang Taijiquan. Deze Qigong en Taijiquan dagen je op een speelse manier uit en helpen je nadenken over hoe je in elkaar zit op het gebied van ervaringen, spanningen, geestelijke processen en dergelijke. Op een non-verbale wijze en door disciplinair trainen leer je omgaan met hoe jij omgaat met spanningen. Je vergroot je bewegingsbereik in lichamelijke, emotionele en geestelijke zin. Je verbetert je concentratie, circulatie, rug en gewrichtsklachten en vele andere algemene klachten van lichaam en geest. Meld je aan

-In Interne Communicatie Qigong leer je jezelf analyseren aan de hand van een in het begin eenvoudige visie op hoe lichaam en geest functioneren en in relatie met elkaar staan. Door middel van eenvoudige meditaties leer je het innerlijk landschap van je persoonlijkheid en lichamelijke spanningen aanschouwelijk te maken, een constructieve innerlijke dialoog aan te gaan, en de valstrikken van zelfbedrog te omzeilen. Mensen met persoonlijkheidstoornissen kunnen deze oefeningen niet doen. Sowieso zouden dezen uit de buurt van verbeeldende trainingen moeten blijven om bijvoorbeeld psychosen niet aan te wakkeren.Meld je aan

-In Vitaliteitsqigong (Wudang Fitness) werk je op een meditatieve wijze en met behulp van krachtige oefeningen aan de ontwikkeling van vitaliteit en bewegelijkheid. Chinese geneeskunde leert dat een gezond lichaam een snelle geest is, een flexibel lichaam en een sterk lichaam. Een dergelijk lichaam ziet het als voorwaarde voor spirituele ontwikkeling, het helpt namelijk voorkomen dat je steeds bezig blijft met je eigen lijden. Wudang Fitness is daardoor een lijden transcenderende fitness die begint waar gewone fitness en Poweryoga op houden. Behalve dat Wudang Fitness mensen helpt structureel fit te worden zonder hun individualiteit op te hoeven offeren aan afgedwongen ritmes of flitsende pakjes en militaire slagordes, raden we ook veel mensen met depressies aan deze trainingen te volgen om hun massatraagheid te overwinnen. Natuurlijk is het dan wel vaak zinvol ook persoonlijke motiverende begeleiding te nemen naast de training. Meld je aan

4 Qigong heeft snel resultaat. Ook dit is een gedeeltelijke waarheid. Wanneer je meer problemen hebt zullen resultaten moeizamer verkregen worden. Wel zijn heel veel problemen geen echte problemen, maar schijngestalten van achterstallig onderhoud; drank, drugs en koffie misbruik; onzekerheid; luiheid en eigenwijsheid. In Qigong geld ook voorkomen is makkelijker dan genezen, dus je bent nooit vroeg genoeg om het te leren. Qigong beoefening kent diverse stadia van resultaat, maar die maken kundige begeleiding dan ook noodzakelijk en onkundige begeleiding op zijn minst tot een financieel risico. Een hoge prijs of veel publiciteit krijgen is niet altijd de beste aanbeveling. In Yoga is dat het zelfde. Op youtube vindt je talloze voorbeelden van serieus overkomende leraren of leraressen, maar als je analyseerd wat ze zeggen is het gewoon van bruna kwaliteit. Goede leraren zijn vaak belezen (ook in serieuze boeken), kritisch (zowel naar zichzelf als collega’s en de waarde van wat mensen uit kunnen leggen). Goede bioeken zijn historisch accuraat en staan soms vol met voetnoten) Trainingsresultaten laten vaak eerst zien wat er mis is met je, en dat gaat gepaard aan de soms onprettige ervaring van de eigen zwakte, waar deze zit en hoe deze opgebouwd is. Daarna komt het stadium van succes ervaren en zichzelf prettig voelen in training. Vaak trainen mensen al 3 maanden tot twee jaar voor men zover komt, maar resultaten zijn dan wel blijvend. Hierop volgt het stadium van zichzelf als bovenmenselijk ervaren. Dat is het stadium waarin veel zelf aangewezen ‘meesters’ zich bevinden. Daarna volgt het stadium van acceptatie van gewoon zijn. Hierop volgt wat Daoïsten éénwording met Dao noemen. Daarna volgt het stadium van ontwikkeling van perfectie en dienstbaarheid, het aspect wat in moderne taal spirituele ontwikkeling word genoemd. Wanneer dat punt bereikt word is voor iedereen verschillend. Voor de begeleiding van dit proces met of zonder Qigong training of vechtkunst training hebben we het Daoland programma opgericht. Je kan me altijd whatsappen op 0650677883 voor vragen of voor een leertraject aangaan.

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!