Daoland in Bedrijf

Daoland in Bedrijf

Het is tegenwoordig niet ongewoon voor een bedrijf om aan duuurzaamheid te denken. Maar de economie dicteert tegelijkertijd dat we onze meest belangrijke grondstoffen om een bedrijf toekomst te geven behandelen als feodale horigen. Maar wat is een bedrijf?

daoland seal 2015twelf gua meditation

Een bedrijf is primair een idee. Zelfs als dat idee is om zoveel mogelijk geld te vergaren blijft het idee de primaire reden van bestaan voor een bedrijf. De meeste bedrijven leveren een schakeltje waardoor de samenleving en cultuur vormgegeven word. Een bedrijf heeft dus noodzakelijkerwijs een holistische visie nodig om visie en doelstellingen helder te krijgen.

De productielijn is een tweede aspect. Dit kunnen bv geautomatiseerde machines zijn of AI data miners, computers, 3d machines, mengmachines of genanalyzers. Hiervoor is een vorm van investering nodig. De investeerders en de productielijn zijn de yin en yang van je bedrijf. Als je zelf de investeerder bent ben je niet gegarandeerd makkelijker af. Beurshandel bestaat niet zonder redenen. Beurshandel is in principe een holistisch ondersteuningsmechanisme voor ontwikkeling van productielijnen. De beurs is een productielijn voor het produceren van investeerderskapitaal. Het is jammer dat veel beursgebruikers speculeren ipv op een volwassen wijze bijdragen aan de samenleving. Beurshandelaren zouden de nekslag kunnen zijn voor wapen en drugshandelaren, het einde van sex-slavernij en uitbuiting van de armen door de rijken. Als bedrijf geef je vorm aan dergelijke productielijnen en de aard van je financiers.

De derde categorie is die van medewerkers. Vanuit de daoistische visie zijn directie en personeel evenveel waard. Het enige dat belangrijk is voor directie is een verplichte volwassenheid, waardoor ze zich altruistisch op kan stellen naar medewerkers , afnemers, samenleving en millieu. Een volwassen directie zal er minimaal naar streven alle medewerkers gelijkmatig te belonen. De schoonmakers zijn tenslotte een even groot belang als programmeerders, accountants en beslissers. Als elke beroepsgroep in het bedrijf zingeving in het grotere geheel van de doelstellingen en productie kan vinden ontswtaat er spontaan een bedrijfscultuur die een positieve merkuitstraling produceert. Als je denkt dat je opleiding een reden is om recht te hebben op meer in komsten… denk dan opnieuw. Je opleiding is een mogelijkheid om doeltreffender anderen deelgenoot te laten zijn in jouw mate van volwassenheid.

Daoland in bedrijf biedt daarom niet alleen sport en zorgprogrammas aan bedrijven, maar ook duurzaamheid gerichte onderzoeksprogramma’s om  de geluksbeleving en de familiale banden in het bedrijf ten opzichte van primaire doelen efficienter en herkenbaarder te realiseren. Een bedrijf is een leer- en leef-omgeving die voor iedere medewerker en directielid net zo goed privé tijd als contractuele tijd is. Het zijn te veel uren per dag dat men samen is om het af te doen als ‘..maar werk’. Kwaliteit is alles.

Waarom is jouw bedrijf nog geen Daoland? Maak direct een afspraak zodat je deze kerst nog gezamelijk kunt vieren, kapitaal en kennisvlucht tegen gaat en ook bij draagt aan het netto geluk in het dagelijkse leven.

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!