De Yin Yang Centrum benadering

Voor mensen die het Yin Yang Centrum kennen is dat meestal een positieve ervaring. We zijn niet alleen zeer betaalbaar (om ook beschikbaar te blijven voor hen die geen aanvullende verzekering hebben), maar bieden ook een totaal pakket aan diensten waardoor je het voordeel hebt dat je voor alles onder een enkel dak terecht kan, gebruik makend van een enkele heldere thematiek.

Chinese gezondheidskunde is niet het zelfde als geneeskunde. Een professionele acupuncturist behandeld ziekten niet als onafhankelijk item, maar de acupuncturist behandeld vooral de gezonde delen en coached wat goed aan je is als onderdeel van het doen afnemen van klachten. Dat hyeeft als voordeel dat je wint aan zelfstndigheid, daarom minder hoeft uit te geven aan herstel en behandeling. Als iedereen die aanpak zou volgen zouden we veel lagere verzekeringspremies hoeven te betalen.

Ziekte, maar ook secundaire gezondheidsklachten zijn essentieel onderdeel van ons leven. elke ervaring is betekenisvol, niet altijd op zichzelf, maar zeker we als onderdeel van een trend. Die trend en wat je kunt doen om daar een positieve groeitrend van te maken helpen we verduidelijken.  In het algmeen gebruiken we in het Yin Yang Centrum de volgende uitgangspunten in ons diagnostisch, coachings en behandelbeleid:

1)      Leren door doen; 2)      Dingen benoemen als wat ze zijn;  3)      Vemijden vervagend taalgebruik;  4)      Gezondheid en ziekte niet passief ondergaan ; 5)      Ziekte en gezondheid zien als integraal aan onze levenscycli;  6)      Zwakte en ziekte maakt afhankelijk; 7)      Altijd gezond maakt overmoedig; 8)      Aziatische wijsheid: spirituele ontwikkeling begint na verkrijgen lichamelijke, emotionele en sociale zelfstandigheid (mensen hebben geen schuld of lot); 9)      Lijden niet als excuus gebruiken.

In het proces van gezondheid zijn we allemaal leerling. We zien er daarom naar uit dat U ons vragen komt stellen. Alleen door doen en vragen stellen komen we tot het begrip dat nodig is om problemen op te lossen.

Een veelheid aan dingen te doen, maar ook een eenheid in dingen te doen. dat is Holistische gezondheid.

Een veelheid aan dingen te doen, maar ook een eenheid in dingen te doen. dat is Holistische gezondheid.

Liked it? Take a second to support Yin Yang Centrum on Patreon!