Doden herdenking

Het is vandaag doden herdenking. Het is een mooi moment om alle doden van geweld te herdenken en te bedenken hoe we beter bestaande conflicten op kunnen  lossen zonder naar geweld te grijpen.

Onder vind U een lijst van bekende genocides. Daaronder vallen niet de slachtoffers van doodstraf, verkeerde medicatie, vervuiling, armoede en gebrek aan onderwijs en gemeenschap gerichte opvoeding, drugshandel. Ook oude genocides zoals door slavenhandel, kolonisatie en de daaruit voortkomende volksverhuizing ontbreken hier in. Dat is in zijn totaliteit geen gering aantal. Genoeg om vol mededogen samen te moeten en willen werken aan de vorming van een nieuwe wereld onder gedeeld leiderschap van alle mensen.  Voor een gezondere samenleving is het goed als we hier elke dag bij stil staan. ‘ Niets doen is meedoen’ is tenslotte het gezegde. En wie wil daaraan herinnerd worden? Binnenkort is het tijd voor de Europese Verkiezingen. Dat is een mooi moment om voor 1-wording te kiezen en daardoor de kans op oorlog en geweld te verminderen. Duurzaam samenleven begint bij brede democratisering en 1-wording, opvoeding en opleiding. Daarin kunnen we allemaal sterk staan, zelfs al gaat het ten koste van een stukje toch al millieu onverantwoorde welvaart.

Roep alle leiders van landen op het leger te minimaliseren, roep alle revolutionairen op alleen hun geest en goedheid te gebruiken  als verzet, en niet wapens. Alleen mensen die geen geweten hebben gebruiken wapens. Laten we het leven  eren en vriendschap en geluk zoeken voor iedereen. Het is niet zinvol iemand te beschuldigen als je zelf niet perfect bent. Je kunt andermans geloof of politieke overtuiging niet veroordelen als je zelf niet verlicht bent.  Wanhoop en onderdrukking zijn beiden instrumenten van hen die weigeren na te denken en samen te werken. Zeggen dat een ander het niet goed doet betekend dat je je eigen fouten nog niet begrepen hebt.

Mao Ze-Dong (China, 1958-61 and 1966-69, Tibet 1949-50)49-78,000,000
Adolf Hitler (Germany, 1939-1945)12,000,000 (concentration camps and civilians deliberately killed in WWII plus 3 million Russian POWs left to die)
Leopold II of Belgium (Congo, 1886-1908)8,000,000
Jozef Stalin (USSR, 1932-39)7,000,000 (the gulags plus the purges plus Ukraine’s famine)
Hideki Tojo (Japan, 1941-44)5,000,000 (civilians in WWII)
Ismail Enver (Ottoman Turkey, 1915-20)1,200,000 Armenians (1915) + 350,000 Greek Pontians and 480,000 Anatolian Greeks (1916-22) + 500,000 Assyrians (1915-20)
Pol Pot (Cambodia, 1975-79)1,700,000
Kim Il Sung (North Korea, 1948-94)1.6 million (purges and concentration camps)
Menghistu (Ethiopia, 1975-78)1,500,000
Yakubu Gowon (Biafra, 1967-1970)1,000,000
Leonid Brezhnev (Afghanistan, 1979-1982)900,000
Jean Kambanda (Rwanda, 1994)800,000
Saddam Hussein (Iran 1980-1990 and Kurdistan 1987-88)600,000
Tito (Yugoslavia, 1945-1980)570,000
Suharto/Soeharto (Indonesian communists 1965-66)500,000
Fumimaro Konoe (Japan, 1937-39)500,000? (Chinese civilians)
Jonas Savimbi – but disputed by recent studies (Angola, 1975-2002)400,000
Mullah Omar – Taliban (Afghanistan, 1986-2001)400,000
Idi Amin (Uganda, 1969-1979)300,000
Yahya Khan (Pakistan, 1970-71)300,000 (Bangladesh)
Ante Pavelic (Croatia, 1941-45)359,000 (30,000 Jews, 29,000 Gipsies, 300,000 Serbs)
Benito Mussolini (Ethiopia, 1936; Libya, 1934-45; Yugoslavia, WWII)300,000
Mobutu Sese Seko (Zaire, 1965-97)?
Charles Taylor (Liberia, 1989-1996)220,000
Foday Sankoh (Sierra Leone, 1991-2000)200,000
Suharto (Aceh, East Timor, New Guinea, 1975-98)200,000
Ho Chi Min (Vietnam, 1953-56)200,000
Michel Micombero (Burundi, 1972)150,000
Slobodan Milosevic (Yugoslavia, 1992-99)100,000
Hassan Turabi (Sudan, 1989-1999)100,000
Jean-Bedel Bokassa (Centrafrica, 1966-79)?
Richard Nixon (Vietnam, 1969-1974)70,000 (Vietnamese and Cambodian civilians)
Efrain Rios Montt – but disputed by recent studies (Guatemala, 1982-83)70,000
Papa Doc Duvalier (Haiti, 1957-71)60,000
Rafael Trujillo (Dominican Republic, 1930-61)50,000
Bashir Assad (Syria, 2012-13)50,000
Francisco Macias Nguema (Equatorial Guinea, 1969-79)50,000
Hissene Habre (Chad, 1982-1990)40,000
Chiang Kai-shek (Taiwan, 1947)30,000 (popular uprising)
Vladimir Ilich Lenin (USSR, 1917-20)30,000 (dissidents executed)
Francisco Franco (Spain)30,000 (dissidents executed after the civil war)
Fidel Castro (Cuba, 1959-1999)30,000
Lyndon Johnson (Vietnam, 1963-1968)30,000
Maximiliano Hernandez Martinez (El Salvador, 1932)30,000
Hafez Al-Assad (Syria, 1980-2000)25,000
Khomeini (Iran, 1979-89)20,000
Robert Mugabe (Zimbabwe, 1982-87, Ndebele minority)20,000
Rafael Videla (Argentina, 1976-83)13,000
Guy Mollet (France, 1956-1957)10,000 (war in Algeria)
Harold McMillans (Britain, 1952-56, Kenya’s Mau-Mau rebellion)10,000
Paul Koroma (Sierra Leone, 1997)6,000
Osama Bin Laden (worldwide, 1993-2001)3,500
Augusto Pinochet (Chile, 1973)3,000
Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!