Door treinen geen behandeling

Helaas vandaag geen behandelingen in het Yin Yang Centrum – Daoland. Het sneeuwt een de NS wist om 10 uur nog niet hoe laat de eerste trein zou vertrekken vanaf station Breda. Hierdoor nemen we maar het zekere voor het onzekere, wat dat betekend dat we wellicht niet voor 14-15oo uur de deur kunnen openen. Ik heb Esther gevraagd een briefje op de deur te doen. Maar het spijt me vooral voor het ongemak. In amsterdam is het vast niet zo wit. 2014-12-27 09.09.21Winterse groeten van Rene

 

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!