G1000 Amsterdam Archieven – G1000.nu

Democratisering is een kwestie van emancipatie. Hoe ver ga je met democratie? welk systeem draagt het beste bij aan stressvrij maar wel ge-inspireerd leven?  Leven is ook samen leven. Samen delen, gegarandeerde voeding en onderdak, een basis inkomsten voor iedereen, dat zijn de noble doelen die al sinds de 1920er jaren besproken worden en kern zijn van sociaal activisme en sociaal beleid. Gelukkig gebeurt er nog altijd veel. zoals:

Bron: G1000 Amsterdam Archieven – G1000.nu

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!