Gezondheid cultiveren?

Wudang Gezondheid Cultuur is een systeem van oefening en genezing voor de ontwikkeling van gezondheid, en geestelijke creativiteit. maar het is ook een systeem voor ontwikkelen van natuurlijke trots, schoonheid en handelsvaardigheid. We noemen dit ‘gezondheid cultiveren’.

My 2 wudang sisters

Gezondheid is ook in hoe je jezelf draagt

Op deze pagina geef ik een korte toelichting over hoe gezondheid cultiveren werkt en waarom het zo belangrijk is. Gezondheid cultiveren brengt je in contact met de Wudang gezondheid cultuur, waarvan in Nederland het Yin Yang Centrum en het IOC Daoland de officiële ambassadeur is. Rene Goris is een 15e generatie gewijd gildelid/monnik van deze gemeenschap die in China zelf erkent wordt als autentieke overdracht vanuit de Song en Ming dynastie, twee van de meest innovatieve periodes uit de Chinese cultuur. Onze grondlegger is de onsterfelijk in  de hemel geworden Zhang Sanfeng, maar zijn aangenomen zoon Song Xi is de grondlegger van het gilde en het Wudabng pad van tantra. In die zin ben ik 15e generatie aangenomen kind van Zhang, en als jij bij mij wijding zou nemen ben je 16e generatie. Dan hoor je in het innerlijke hof. Zonder het tantrische ritueel dat er bij hoort ben je ‘student aan de poort’, zoals dat heet. Er is overigens nog een groot verschil in kwaliteit tussen gildeleden. Gildelid zijn is nog geen garantie. Gildelid zijn is ook niet een voorwaarde om kwaliteit te realiseren. Het ligt eraan welke kwaliteit je wilt genereren. Gildelid zijn werkt als een stok achter de deur in je leerproces. Ook zijn er aspecten die je als gildelid wel te leren krijgt, en als niet gildelid niet krijgt. Als gildelid ben je dus anders, op zijn best gezegd.

Wudang cultuur en gezondheid cultiveren

Wudang gezondheid cultuur brengt geneeskunde, sport en gedrag in harmonie om tot grotere en zinvollere productiviteit en geluk te komen door te leren hoe Dao werkt in het dagelijks leven dmv het toepassen van taiji principes en het volgen van de 5 zekerheden ‘ Ren 仁 (menselijkheid en goedertierenheid), , Yi 仪 (rechtvaardigheid), Li 礼 (gepast gedrag-ritualisatie), Zhi (kennis)智 , Xin 信(integriteit)’ en de 4 deugden: zhong 忠(loyaliteit), Xiao 孝 (zorg voor ouders), Jie 节 (voorbereid zijn), Yi 仪 (rechtvaardigheid). Nee dat laatste is geen fout, Rechtvaardigheid is zowel een zekerheid en een deugd. Yi geld namelijk voor de continuïteit van de samenleving en in persoonlijk gedrag. Er wordt ook herkend dat deze 8 waarden bijdragen aan gezondheid en geluk. Geneeskunde en Vechtkunst hebben zichzelf dan ook niet los van deze 8 ontwikkeld, maar dankzij deze 8 waarden. men beschouwt Wudang cultuur dus niet zonder meer als geneeskundige en sportieve activiteiten, maar als instrumenten voor zelf-ontwikkeling en educatie voor alle deelnemers aan elke samenleving. Daoïsme bouwt hierop voort in haar theorie van moraliteit (daode), affiniteit (ling) en helderheid (qing) als zijnde drie lagen in de 8 basiswaarden. In tantrisch Boeddhisme, dat hier weer van afgeleid is wordt dit herkend als de drie kaya theorie, dat elke ontwikkeling door drie stadia gaat: herkenning, vormbestendigheid en realisatie. Dit idee wordt ook in Daoïsme, geneeskunde en taiji gongfu sport toegepast.

Het allerbeste kun je natuurlijk een kennismakingsgesprek doen om je persoonlijk voor te laten lichten. Je kunt dat koppelen aan een gratis proefles, waardoor je meteen weet hoe de lesstijl is.

wudang gezondheid cultuur

De schoonheid en kracht van de Wudang bergen is wat je in je dagelijks leven probeert te ontwikkelen

Wat is gezondheid?

In principe kun je stellen dat gezondheid niet een permanente staat van zijn is, daarom is er elke dag inspanning nodig om gezond te worden en te blijven. je bent daarom altijd onderweg, en het zoeken naar gezondheid heeft veel weg van spoorzoeken in de struiken zonder verdwaald te raken (Dao). Het opvallende van gezondheid is dat het net als ziekte een trend volgt van voorspelbare gebeurtenissen en hun effect. dit werkt voklgens de formule:

‘doe dit = dit effect of dat’

In Chinese Gezondheid cultiveren cultuur wordt de manier of methode van realiseren ‘Yangsheng 养生’ genoemd. Yang-sheng betekend ‘leven cultiveren’, want dat is wat centraal staat: leven en gezondheid zijn van elkaar afhankelijke begrippen. Op dezelfde manier zijn doodgaan en ziekte van elkaar afhankelijke begrippen in Yangsheng ideologie. Yangsheng is systematisch, en vereist dus planning. Voor planning kun je het beste je agenda invullen met belangrijke dagelijkse activiteiten.

Hoe categoriseer je gezondheid cultivering?

Yangsheng staat in verhouding tot geneeskunde en alchemie, en wel op deze wijze:

‘Neidan ← Yangsheng →  Geneeskunde’

In Wudang gezondheid cultuur staat zelf doen (DIY) centraal. Niemand kan jou zo goed kennen als jezelf. Jezelf leren kennen gaat meestal ongeveer zo:

fragmentarisch in zicht → behandelen en/of oefenen → perfectioneren → professionaliseren’

Ieder mens kan dus groeien van ziekte naar professional door inzicht te perfectioneren en daarna te professionaliseren. Les geven en mensen behandelen zijn gelegenheden om goede daden te doen en mensen te helpen op basis van een kwaliteitswaarborg. Je leven en je werk zijn een vignet van je morele waarde.Daarom dat ik als gildelid ook vanzelfsprekend opleider ben in een ook voor mij continu leerprogramma.

Oefening als Qigong, Taiji, Yoga, Meditatie dien om je vertrouwt te maken met terminologie, je te focussen op goede en slechte ervaringen en om de organisatie en vorming van gezondheid en zelf beleving vorm te geven. En ja, streven naar gezondheid wordt ook als spiritueel pad gezien. Een behandelaar en leraar maakt daar actief gebruik van in zijn of haar benadering van de cliënt/leerling. Chinese en Daoistische geneeskunde, Yangsheng en alchemie zijn daarom niet therapeutische methoden in westerse gezondheid-industriële zin, maar zijn leerpaden in oosterse zin. Het wordt gezien als immoreel om zelf het wiel uit te vinden, innovatie moet dus traditie versterkend werken, en niet een disruptie zijn. Westerse interpretators van oosters inzicht doen dat vaak op een innovatief disruptieve wijze, al doen ze het vaak ook met de beste intenties om fans te helpen.

Wat zijn tekenen van gezondheid? 

Tekenen van gezondheid zijn er jeugdig en fris uitzien ondanks je leeftijd, kalmte, rustige ademhaling, mobiliteit en lichtvoetigheid van geest en lichaam. Er zijn nog vele andere tekenen. Om ze alle 50 of meer te leren herkennen hebben we een test ontwikkeld die ongeveer een uur duurt. De test gaat gepaard aan een advies. Je bent welkom om deze test te komen doen. je moet er wel een afspraak voor maken.

Wat kun je doen om gezonder te worden?

Wudang gezondheid cultuur

Daoist Rene Goris in Meditatie in het Amstelpark Amsterdam. Meditatie brengt je dichter bij je natuur en de natuur.

Je kunt een afspraak maken voor advies over dieet en levensstijl. Maar onderstaande gaat vooral over welke klassen wat doen. Wat we  aanbieden is gebaseerd op het Daoland Programma dat ism het Wudang gilde en het Chinese Sunsimiao geneeskundige gilde is ontwikkeld.

Voorbeelden:

1 Wudang Longmen Zhongwuji Qigong (chi-kung) leren over lichaam, persoon en de wereld.

2 Wudang Taijiquan (t’ai chi chuan) en Taiyiquan, schaduwboksen voor weerbaarheid en gezondheid.

3 Wudang yoga, innerlijke chemie aansturen door ademtraining, meditatie, kracht en langer leven.

4 Wudang Bamboe Formule Qigong oefening, tegen veroudering en voor herstel na zwakte of ziekte.

5 Wudang Meditatie programma, voor het onderzoeken van lichaam, geest en de werkelijkheid, maar ook het herconstueren van je persoonlijkheid en het vinden van innerlijke rust.

6 Correctieve Spontane beweging en staande pool oefening (yiquan), tegengestelde trainibngen voor verruimen mogelijkheden en verbeteren uithoudingsvermogen, kracht, evenwicht en vertrouwen.

7 Overige programma’s die je aan kunt vragen of waarvoor je een instructeursopleiding kunt volgen.

 

René

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!