Groepsessies in Acupunctuur

Dit jaar is het Yin Yang Centrum Daoland begonnen met de invoer van groepsessies in acupunctuur. Dit doen we als onderzoek voor het Oriental College Academy of Health (OCAH), maar niet geheel zonder redenen.

– Allereerst zijn er de behandeltechnieken die we uit China kennen. Daar liggen in klinieken vaak meerdere deelnemers in een kamer en dezen worden gelijkertijd behandeld. Dit kunnen soms wel 12 of meer mensen tegelijkertijd zijn. Punten die geprikt worden zijn vaak overeenkomstig met kleine variaties. De reden daarvoor is dat per rtegio veel problemen overeenkomstig zijn, voorlichjting en algemene behandeling kan veel mensen al in de goede richting duwen.

– Daarnaast blijkt het sociale aspect van de groeopssessies heel heilzaam te zijn. Men komt elkaar steeds tegen, kan details doornemen naar believen en kan bevindingen delen. Cliënten worden daardoor mondiger ten aanzien van hun behandelaars, maar kleren ook meer over de aard van problemen en komen daardoor sneller tot oplossend vermogen van een probleem.

– Als derde punt zoekt het Yin Yang centrum steeds met mensen mee naar oplossingen voor de kosten in geneeskunde. Op termijn kan een aanpak als deze tot beter betaalbare zorg leiden en waardoor verzekeringen geheel afgeschaft kunnen worden.

Als jij ook deel wilt nemen, we gebruiken de methode nu bijvoorbeeld voor onze groupon aanbiedingen als kennismaking met acupunctuur. De ervaringen daarmee zijn erg gunstig. Men krijgt algemene voorlichting  over ziekte en gezondheid, over Chinese geneeskunde en wat het voor je kan doen, er word gesproken over voeding en er word wat eenvoudige qigong gedaan. Sessies als dezen duren ongeveer één tot anderhalf uur. Langer dan een individuele sessie.

De groepssessie is geheel vrijwillig en is een standaard onderdeel van de behandeling (zie ook onze prijslijst pagina hierover). De sessie is tenslotte om kennis te maken met acupunctuur en onze behandelwijze. Het wil je een goed beeld geven van het holistische beeld van ziekte en gezondheid en laten zien dat problematiek vaak maar heel klein is, als je er maar op diverse geïntegreerde wijzen gelijkertijd aan werkt. Chinese geneeskunde en dus ook acupunctuur gaat er vanuit dat problemen en behandeling niet passief ondergaan moeten worden. Je reactie op de behandeling is daarom indicatief voor het aangaan van verbetering. Het blijkt uit onderzoek eveneens dat isolatie in individuele behandeling voor veel problemen, o.a. de soort problemen die jij mogelijk ervaart floreert, en snel verbeterd als er gedeeld kan worden en men zichzelf in een meer relatieve positie kan zien en daardoor actiever participeren kan in oplossen van een probleem.

Natuurlijk blijven onze individuele sessies ook gewoon doorgaan. Geef daarom als reguliere cliënt steeds aan of je voor de groepssessie wil gaan of individueel. Bij een eerste behandeling zijn inderdaad voor veel mensen vaak dezelfde punten relevant, o.a. door relatieve zwakte van mensen. als je deze wegneemt smelten veel problemen als sneeuw voor de zon. Daarom is een eerste behandeling vaak hetzelfde, maar in een tweede behandeling beginnen er al verschillen te ontstaan. Het is juist door die verschillen samen te bespreken dat men het eigen probleem beter begrijpt, maar ook de context met andersoortige problemen. Er word je voorts niet gevraagd om ‘geheimen’in het openbaar te bespreken, je kunt gerust in algemene termen over je situatie spreken. In sessies spreken we alleen over dat wat je aangeeft. Veel zaken die we tegenkomen in sessies worden alleen in privé communicatie met jou besproken als dat relevant blijkt. We hebben tenslotte ook een eigen verhaal te vertellen, vandaar deze aanpak in de vorm van mini workshops voor ziekte en probleem behandeling.

Tot spoedig, Ik wens iedereen fijne feestdagen en veel gezondheid. Let wel, kerst is een overpijnzingsmoment. het beste word het gevierd met weinig eten en zonder kado’s. Gebruik uw uitgaven het beste om het lijden van uw medemens te verlichten.

Namens het YYC team

 

René

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!