Groupon en Social deal aanbiedingen

We doen momenteel groupon and social deal programma’s in Amsterdam en Breda. Afspraken daarvoor doen we steeds per email om teleurstelling en verwarring te voorkomen. Onze kleine administratie doet dit met de hoop U langdurig te mogen dienen met ons programma. De aanbiedingen zijn om uit te proberen en vervangen niet een daadwerkelijke behandelkuur of leerprogramma. We willen U kennis laten maken met ons gezondheidsprogramma, maar ook met de traditie van Chinese geneeskunde en zelf oefening.

Als alles niet per direct geregeld is, bedenkt u zich dan dat de administratie handwerk is en heel uitgebreid. Afspraken zijn steeds gefixeerd, voor veranderingen houden we ons het recht voor 5 e per verandering te rekenen voor al het extra werk dat buiten de insteek van de aanbieding valt. Als we zelf moeten veranderen krijgt u in overleg een extra afspraak of klas. We proberen zo breed mogelijke beschikbaarheid te garanderen, maar iedereen wil rond etenstijd. Dat kan niet altijd. Er zijn ook niet altijd behandelaars beschikbaar of niet voldoende. Daarom vertrouwen we ook op uw geduld zodat we samen met succes kunnen werken aan een gezondere wereld.

 

Tot ziens in het Yin Yang Centrum Daoland!

 

René Goris,

hoofdbehandelaar en programma ontwikkelaar

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!