Inzicht voor 2015

Inzicht in jezelf is inzicht in je gezondheid en succes zien in wat je doet

 

Op onze facebook pagina’s kunt U ook regelmatig nieuwe nieuws items zien. Momenteel voegen we af en toe kleine filmpjes toe opgenomen op de mobiel.

De trainingen die we bieden zijn om het lichaam en de geest sterker te maken. Rustiger te maken ook en meer eenvoudig. Het leven is zio gecompliceerd dat we niet meer zien wat het is om mens te zijn zonder onze complicaties.

Veel populaire literatuur verwijst naar mindfulness en in het nu leven. In het nu leven heeft 2 kanten:

  1. de eenheid van verleden, nu en toekomst
  2. de volledige aandacht voor interne lichaam en uiterlijke lichaamsvorm in de omgeving als fascinerend en verbazing opzekkend fenomeen

Om beiden te kunnen moet je mindful zijn . Uiteraard is het Daoland programma een mindfulness programma waarbij gefocussed word op het leven en niet op de complicaties en problemen.

We benadrukken ook de holistische kant van training, en dus dat je niet bijvoorbeeld alleen yoga hoeft te doen of taijiquan. Holistische training is breedspectrum en gebaseerd op de positieve interactie van  lichaam en persoonlijkheid. Maar holisme is ook het besef dat het lichaam vele soorten fitness kent. Het Daoland programma is het enige complete programma in z’n soort. In een sportsc hool dioe je steeds herhalingen van hetzelfde met andere apparatuur of instructeurs, maar het is gebaseerd op competitie met jezelf en zonder aan de tioekomstige consequenties te denken van je sport. In holistische training leer je juist samenwerken met jezelf in de context van al de jaren die je nog zou moeten gaan leven. Iemand van dertig zou met goede zorg voor zichzelf zonder medicijnen en operaties makkelijk 110 moeten kunnen worden.

IMAG1839

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!