0650677883 renegoris1@gmail.com

Leergang Wudang Daoland Qigong leraar

Wudang Daoland Qigong leraar is een tweejarig leertraject voor Esoterische en Medische qigong. De opleiding heeft ten doel volwaardige deelnemers aan Daoland gezondheidszorg af te leveren op het gebied van qigong en maatschappelijke zorg. Deze deelnemers dienen een standaard te zetten voor de kwaliteitsnormen in het vak. Van deelnemers word praktische en theoretische toewijding gevraagd als morele voorwaarde voor correcte uitoefening van het vak. 

cropped-monnikjes2.png

De Wudang Daoland Qigong leraar opleiding word gegeven in sequenties van 6-7 lesdagen van 6 uur,  thuisstudie en verplichte stage. De opleiding word afgesloten met IOC-Daoland certificaat esoterische qigong met of zonder discipelschap. Als de studie gevolgd word als Master studie in een specialisatie BA-MA traject word het afgesloten met Diploma MA Leraar esoterische en medische qigong.  In dit traject zitten aanvullende kwalificerende onderdelen. De basis voor de opleiding is Daoistische en Chinese geneeskundige theorie, en wordt met name toegespitst op Wudang Daoistische beoefening maar niet enkel.

De totale leertraject leergang bevat in contact tijd 664 uren, als MA studie geld een langer leertraject met insluiting van wetenschappelijke studie traject, onderzoek en bouwt voort op het geleerde in de BA studie CM Gezondheid Discipline. Er wordt een investering van tenminste 2 uur per dag gevraagd, maar beter 4 uur om ten minste binnen de termijn af te kunnen studeren. Voor afstuderen dient een minimum herkenbaar kwaliteitsniveau gehaald te worden in eigen oefening.

Doelstellingen  leergang

 • Deze leergang streeft er naar om een volledig inzicht te geven in exoterische en esoterische qigong training in spiritualiserende/religieuze/humanistische setting als onderdeel van Chinese gezondheidskunde met gebruik van oefening, healing en ritualisatie. De leergang is opgezet voor hen die professioneel met Chinese gezondheid gerichte esoterische qigong en helende behandelingen aan de slag willen op een veilige en verantwoorde wijze en met inachtneming van alle morele vereisten van dien. Het laat kennismaken met esoterische principes oost en west en betrekt studenten bij vak ontwikkeling en opleidingsontwikkeling in de toekomst.
 • De leergang dient ook als oplossing voor het veiligheidsprobleem dat gerezen is door korte cursussen met incomplete informatie en zonder stage of begeleiding maar die wel gepromoot worden door exploitanten Chinese geneeskunde als scholing of nascholing voor niet gekwalificeerde deelnemers en niet kwalificerende afgestudeerden. Het Oriëntal College is in Nederland begonnen met het introduceren van qigong en qigong behandelingen aan te bieden in wetenschappelijke en georganiseerde setting waardoor samenwerking en vak ontwikkeling centraal is komen te staan sinds 1996 en heeft voor ontwikkeling van deze leergang samengewerkt met universiteiten Chinese geneeskunde in Wuhan en Beijing; Wudang Daoist Xuanwupai en Quanzhen Longmen pai, Tibetaans Buddhistische Kagyupai en Sagyu pai. We menen daardoor ook dat we in de beste positie zijn om dit vakgebied te professionaliseren en daarmee te helpen misstanden in en onbegrip over Chinese en andere Oost Aziatische qigong te corrigeren.
 • We willen het vak presenteren als een betaalbare dienst voor een brede kring van potentiële gebruikers

Opzet opleiding:

dav

Qigong is een persoonlijke oefening met grote impact op je leven als correct gedaan. Qigong ontwikkeling is altijd van licht naar zwaar, eenvoudig naar complex naar inzichtelijk.

 • Stap 1: inleidende theorie en oriëntaties ten aanzien van geschiedenis, modernistische falsificatie, cultureel kolonialisme en mogelijke beroeps toiepassingen
 • Stap 2 Inleidende technieken: waaruit bestaat qigong en waarom is het effectief
 • Stap 3 praktische technieken en stages, ritualisatie, medicalisatie en persoonlijke ontwikkeling
 • Stap 4 context studies over qigong vormen van Longmen, Wudang, Ermei, en Beijing medical Qigong
 • Stap 5 vergelijkende anatomie en fysiologie Chinese geneeskunde, Daoistische geneeskunde en biogeneeskunde
 • praktijkvoering en economie, promotie en marketing
 • aanvullende middelen
 • Bij master studie ziekteleer, diagnostiek, etiologie, brononderzoek en klassieken, theorie en praktijk van onderzoek, representatie, presentatie en promotie
 • Bij master studie combinatie met Wudang taijiquan leraarschap mogelijk
 • Afronden stages, test presentatie en eind presentatie/paper

Voor wie is de opleiding?

tao-hongjing

De opleiding is voor hen die op een verantwoorde en zorgzame wijze aan het werk willen als facilitator qigong en/of qigong healing, ritualist en/of spiritueel/religious/humanistsche community bouwer. De opleiding is bedoeld als aanvulling en voorbereiding  op opleidingen Chinese geneeskunde en gezondheidsspecialisaties. Het is ook bedoeld als aanvullende opleiding voor mensen die al aan het werk zijn met faciliteren van healing en oefening maar behoefte hebben aan verdieping en vergreding, legalisatie van het beroep en contextuele samenwerking. Voor al deze gebieden kan de opleiding ook als stand alone gevolgd worden. Minimale toetredingsvereisten zijn er niet maar je zou minimaal op HAVO nivo moeten kunnen studeren.  Het is een vast onderdeel (1/3e van traject studiebelasting) van de MA leraar medische en esoterische Qigong

 

Dit is bij benadering wat behandeld wordt in de opleiding

contact urenonderwerptoelichting
6Daoland anti-aging coaching vanuit transcultureel perspectiefKennisneming van begeleiding cliënten naar vervulling doelstellingen qigong in esoterische en medische context
6Inleiding qigong bewegingsprincipes en persoonlijke en  mentale ontwikkelingInzicht ontwikkelen in technische achtergrond van qigong beoefening ten behoeve van resultaat gerichte persoonlijke en maatschappelijke zelfverwerkelijking
25Zhongwujigong bamboeformule qigongEenvoudige qigong ter voorkoming van veroudering of ter hergebruik gestagneerde stroming in lichaam
120Zhong wujigong qigong training voor beginnersontwikkeling jing, qi en shen  in relevante context en geleerd in wekelijkse training en/of workshops
12Zhongwujigong esoterische trainingZhongwujigong training en plaatsing van zelf in cosmologische spiritualiserende context
12Wudang daoistische alchemieOefening van dantian, Lingshen en terugkeer naar bron in historische context
6Basis principes Daoistische ritualisatieLeren opbouwen en inrichten van altaar, opzetten van ritueel en uitvoeren van ritueel, voorbereidende training en purificatie
12Module Daoistische mantra technieken en klank qigongKlank en spraak technieken voor lezen klassieken en healing doelen of esoterische communicatie
6Module Boeddhistische mantra techniekenEenvoudige Tibetaanse Tulku mantra technieken in healing gerichte context
6Module esoterische mudra techniekenStudie mudra technieken en hun toepassing in esoterische context
18Communicatie en commanderen geesten van het lichaamVolledige leertraject ontwijkkeling innerlijk landschap, innerlijke gemeenschap en gebruik ionnerlijke gemeenschap voor berinvloeding geesten van clienten
6Communicatie met geesten van planten, landschap en klimaatEsoterische training voor communicatie en informatie ontrekking in varieteit van gespiritualiseerde leefomgeving, relaties met shamanisme
6Rituele Daoistische communicatie in hemelse hofCommunicatie met goden ter aanvoering sepulcher en pleiten ten behoeve van clienten, huwelijkssluiting, blessings en geboortes
6Lingshen afdaling hel voor ophalen veroordeelde zielen of zielsdelen en lingshen karmische healingRituele meditatie ten behoeve van healing lijdensweg personen door verlies, mishandeling, onterecht lijden, begeleiding bij en na sterven, healing in context van vorige en toekomstige levens
60Wervelwind meditatie en healingPraktijk en studie wervelwind meditatie en groeps healing deelnemers correctieve spontane beweging, deels in wekelijkse klas participatie
6Module Esoterische anatomieTheorie en praktijk ontwikkeling esoterische anatomie
6Module Daoistische dharmaStudie daoistische dharma in vergelijking en communicatie met modern new age spiritualiteit
6Module moderne qigong dharmaStudie modern qigong masters, hun technieken en doelen in context van westerse healing en self-healing technieken
6Module daoistische en boeddhistische klassiekenStudie relevante teksten ten behoeve van praktijk ontwikkeling en inhoudelijke zingeving
6Module praktijk managementBegeleidende module voor opzetten van praktijk management en boekhouding, hulpbronnen en verplichtingen, hygiene, moraliteit
6Module werving en praktijkvormingZelf representative en ontwikkeling, netwerken en sociale media
200Stage behandelingenUitvoeringen van stage gerichte handelingen ten behoeve van kennis en vaardigheidverwerving, veiligheid en hygiene
… uur

Extra oefening is onderdeel van de master studie door het aanleren van een breed scala van vormen van qigong zoals:

 1. Longmen polarisatie oefening,
 2. Wudang 5 dieren qigong,
 3. Ermei jing ontwikkelende oefening,
 4. Beijing medical Qigong

Deze onderdelen kunnen aan het IOC gevolgd worden of in overleg elders. Ook andere vormen kunnen in overleg aanvullend onderdeel gemaakt worden van de opleiding.

Aanvullend verplicht onderdeel van de opleiding is deelname aan de lerarenopleiding Stichting Taijiquan Nederland voor de toenemende nood voor rijkserkenning. Inschrijven voor de korte opleiding qigong leraar bevat de inschrijving van de opleiding rijkserkende leraar. Hierdoor breng je ook direct variatie in je kennissysteem in als onderdeel van je studie kwaliteitsherkenning. Tevens wordt je voorbereid voor een rol in de qigong en taiji community van Nederland en het internationale Daoland gezondheidszorg programma.

Het scheppen van een opleiding en het houden van internationale competitie zijn zeker belangrijke factoren ivm erkenning. In Nederland is het in het algemeen zo dat het veld eerst zichzelf moet organiseren alvorens tot erkenning wordt overgegaan.Zelf organisatie is een kwestie van samenwerken ondanks eventuele meningsverschillen. Het Oriëntal College roept al jaren op tot samenwerkingen om tot brede erkenning te komen. Op een vergelijkbare manier worden afgestudeerden ook ingeschreven bij de vakvereniging VBAG die staat voor brede erkenning van alternatieve en complementaire geneeskunden.

 

Call Now ButtonWelkom