0650677883 renegoris1@gmail.com

Over de lesinhoud

Op deze pagina vindt je  informatie over waar de lesinhoud over gaat, zoals Wudang Taiji schaduwboksen en yiquan (taikiken), Wudang Yoga, Wudang Qigong, Meditatie en fitness training. Deze paqina over lesinhoud is complementair aan de pagina over Chinese geneeskundige theorie. alles wat hier staat zou ook moeten gelden voor andere soorten van Chinese beoefening, maar voor een groot deel ook voor Koreaanse en Japanse beoefening. Wudang cultuur brengt Daoisme, Tantrisch Boeddhisme en Confucianisme bij elkaar. Centraal in de lesinhoud staat het realiseren van lichamelijke kwaliteit, conditie en schoonheid in beweging en uiterlijk. Dat is niet het nastreven van ijdelheid, maar het reflecteren van je innerlijke schoonheid in je uiterlijke vorm. Heel de Chinese geneeskundige praktijk is daarop gestoeld. Je moet er natuurlijk zelf mee doen wat je wilt. Ik ga niet proberen je Daoist te maken. Maar om kwaliteit te kunnen leveren moet je kennis kunnen delen en niet met een pseudo-wetenschappelijk of  spiritueel verhaal te komen. Kennis stuurt het niveau van resultaat dat je kunt bereiken aan, en versnelt het resultaat bereiken ook aanzienlijk. Mijn lessen volgen zowel een Daoistisch als een wetenschappelijk programma al;s tegenhanger en aanvulling op gewone sportscholen en gezondheidscentra. Een soort alternatieve universiteit van Nederland moet je maar denken.

Wudang, taiji en dao als lesinhoud

Al deze lessen zijn gebaseerd op authentieke gedachten uit Wudang Daoistische cultuur en dus zul je termen als energie, spirit en essentie missen, omdat dat westerse pseudo spirituele concepten zijn. Ze betekenen niets, ze geven alleen een gevoel van betekenis. Je zou denken: ‘maar we zijn toch westerlingen?’, maar Oosters gedachtegoed en oefening gaat je alleen helpen als je de oorspronkelijke context begrijpt. Je ziet dat modernisme en pseudo spiritueel taalgebruik vaak leid tot dezelfde problemen dan degene die je al hebt i.p.v oplossingen, zoals geestelijke verwarring en lichamelijk trauma. Meedoen vraagt daarom enige inspanning om de basisprincipes te begrijpen. maar je kweekt daarmee wel resultaat. En goed resultaat ook. Daoisme ziet zichzelf als wetenschap. China kent geen seculiere cultuur, en dus lopen religie en wetenschap erg door elkaar heen. Vergis je niet, dat heeft zeker ook voordelen die wersterse cultuur mist.

Taiji theorie is een extensie van de theorie van Dao. Dao is daar waar perfectie is. Perfectie is afhankelijk van harmonie. Harmonie is een Confucianistisch concept. Harmonie gaat over hoe dingen bij elkaar passen, niet door hun identiekheid, maar door hun verschillendheid. Twee verschillende kleuren resoneren met elkaar of ze vloeken met elkaar, zo kun je dat zien. Daoisme bouwt daar op voort. In Wudang wordt gezegd dat je Daoisme niet kan begrijpen als je niet eerst Confucianisme begrijpt. Confucianisme is een humanistische en educatieve denkwijze over samen leven. Maar Daoisme brengt dat in de realiteit van biologie en natuur fenomenen.

In Wudang idealisme staan dienstbaarheid en discipline met elkaar in verband. Dit is omdat van rust nemen je vergeet voor jezelf te zorgen. in jezelf oefenen is rust aan soort antithese. je moet zodanig oefenen dat er rust ontstaat. Het is hetzelfde met slapen. Als je jezelf forceert heb je slaap nodig anders wordt je gek. Maar als je systeem in orde is dan is rust veel minder noodzakelijk. De tijd die vrij komt door geen slaap nodig te hebben kun je invullen met meer oefenen.

Dao en meditatie

wudang3Daoisme zegt eenvoudig dat als er Dao is er dan ook qi is. Dao is in het subtiele zegt zhuangzi. En qi kun je niet zien of voelen zegt Laozi. Kenmerk van qi is dus de afwezigheid van gevoel. Dit leer je in meditatie. In meditatie stap 1 leer je dat alles gebeurt zonder in te grijpen. Later leer je dat je dingen kunt laten gebeuren door ingrijpen tegen te houden. Ingrijpen in de natuurlijke harmonie der dingen is een angst reactie. In taiji dao training is doel 1 het overwinnen van angsten. Hiervoor gebruiken we al de lessen. Om dat te kunnen doen moet je eerst je aversies overwinnen. Meditatie, en speciaal lingshen meditatie is daar een goed middel voor. Ook tantrische training kan daartoe helpen. Tantrische training is niet noodzakelijkerwijs seksuele oefening, zoals velen denken. Taiji shaduwboksen is in Wudang ook tantrische meditatie, en de steeds maar toenemende complexiteit in meditatiemethoden helpen je steeds meer met je geest te kunnen en aan te kunnen. Een beetje als het kaarthuis van herinneringen in pre-moderne westerse esoterische methoden. Voor Daoistische bewegingsmeditatie als schaduwboksen is leren omgaan met conflict en doeltreffendheid nastreven in conflict oplossen essentieel. Het gaat niet om doeltreffend gewelddadig zijn. Harmonieus vechten is conflict oplossend. En je leert er allebei ook nog iets van.

Yangqi en Yinqi

Als iets yangqi heeft dan voelt dat zwellend en als iets yinqi heeft samentrekkend. dat is niet altijd een goed ding. Vuur als ziektemaker is zwellend en uitputtend. Ben je vaak moe dan heb je last van vuur. Damp groeit niet echt en kan soms samentrekkend voelen en is dus vaak yin het geeft een loom gevoel aan je lichaam. Als je wel eens stoned of dronken bent geweest dan weet je wat damp is. Intoxicatie geeft vaak hitte, damp of koude of een combinatie van die drie. Koude trekt samen en is dus zeker yin. Koude dwingt yangqi in winterslaap. Oude mensen zijn oud geworden door oververhitting, maar de resulterende situatie is koude. Veel koude staat gelijk aan de dood. Taiji theorie stelt dat extreme hitte (yang) omslaat in koude (yin) Door de aanwezigheid van die koude kun je wel je potentieel voelen, maar je kan er niet bij. Als het koud weer is is de juiste manier van bewegen belangrijk zodat je interne milieu warm word. Taiji theorie stelt dat extreme koude de potentie tot vorming van Yangqi heeft. De juiste handeling leidt tot het activeren van die yang. De scheiding tussen yin en yang met ziekteverwekkers is flinterdun. goed en slecht liggen vaak dicht bij elkaar. Het is kenmerkend voor elke klacht dat het de redenatie produceert die het goed praat. Bamboe formule qigong is de methode die yangqi heractiveert. Zhong wujigong dioe de yangqi en de samenhang en de yinqi van je lichaam doet ontwikkelen en groeien. Bamboe formule qigong is in dat opzicht de lente en Zhongwujigong de zomer en nazomer.

Wuxing en drie partities

luopan

In fengshui en yijing studie staat de integratie van Yinyang en wuxing centraal. Ik geef prive les in Daoistische natuurlijke en kompas school

Er zijn een totaal van 13 formerende theorieën van belang in Chinese gezondheidsoefening en geneeskunde. Wuxing is de secundaire onderverdeling van fenomenen in bepaalde vormen van consumeren. dat zijn consumeren als vuur, als aarde, als metaal, als water en als hout. Deze kunnen doen groeien en vernietigen, ondersteunen en remmen. de interacties komen voor in yin en yang processen en de vijf zijn in verhouding tot elkaar yin of yang. Taijiquan beweging word vergeleken met water beweging. Gletcher ijs, stoom, of de onderstroom van de zee zijn voorbeelden van hoe verschillend water kan zijn. IJs behoorde in Chinese traditie zelfs bij metaal door z’n hardheid, en ijs geeft smeltwater af, zoals water ook condenseert op een metalen spiegel of op glas. De tripartitie theorie gaat primair over de scheiding tussen hemel, samenleving en de aarde. In het alchemistsiche proces moet je eerst als de aarde worden, zodat je net als de aarde in communicatie met de hemel kunt komen. Ten opzichte van Indiase Yogas, waar je steeds ijler wilt worden om uiteindelijk op te gaan in Brahman Atman, Gaat Chinese Yoga naar de omgekeerde richting. Indiase beoefening wil dat je uit het leven verdwijnt, en Daoistische training wil dat je meer levend word. Dat is een sterk argument tegen universalisme (denken dat uiteindelijk alle spirituele bewegingen hetzelfde willen). Wudang Daoisme wil dat je het leven volop omarmt. Dat betekend niet dat je er maar op los kunt leven, maar dat je meer leven in jezelf ontwikkeld. Daarvoor moet je sterker zijn, anders kun je die vitaliteit niet dragen. Het is wel een bepaalde vorm van kracht. De kracht is gebaseerd op natuurlijkheid en normalisatie, niet op extremiteiten zoeken. Taiji gongfu zoejkt naar extreme normaliteit waar vanuit bijzonderheid en uniciteit kan ontkiemen. Dat maakt dat Wudang Taiji, Qigong, en Yoga gongfu creative en kunstzinnige processen zijn.

Samenhang in oefening

Zowel de theorie als de training begint normaliter met eenvoudige inzichten en vaardigheden, en naarmate je meer vordert wordt er complexiteit toegevoegd. Oefening moet zoveel mogelijk als de realiteit worden, en dat is zoals je weet tamelijk ingewikkeld soms. Training is ook een moreel proces. door je leven vrij te houden van morele complicaties blijft je leven relatief eenvoudig en overzichtelijk. Niet goed voor jezelf zorgen, kwetsende dingen doen etc legt morele belasting op je en genereert stress. De beste zorg voor jezelf, zegt Daoisme, is zorgen voor anderen, maar niet vanuit zwakte maar vanuit kracht.

Vormen studeren

Taiji schaduwboksen, partneroefeningen en applicatie, ook Taiyi, Taihe, Taixu, en Longmen schaduwboksen zijn vormen en niveau’s van training in het onderzoek naar dao. Longmen benadrukt daarbij de tantrische relatie met Daoistische goden en onsterfelijken. In de andere vormen Ontwikkel je je eigen tantrisc he relatie met goden en onsterfelijken, of met je partner. Elke vorm die je leert begint met vorm leren, en daarnaast partner oefeningen en sparren. Daar bovenop komt voor de belangstellende tantrische training om meer de diepte in te kunnen gaan met je taiji gongfu programma ten behoeve van spirituele ontwikkeling.

Wudang wake up fitness is een snelle vorm van behendigheids oefening die sterk maakt, flexibel en fit.

Wudang Yiquan staande bestaat uit langzame loop oefeningen, staande polarisatie, en Gongfu planking (Wudang fitness II, II, IV). Deze kan aangevuld worden met correctieve spontane beweging. deze doen we als onderdeel van Zhong wujigong. Yiquan training is gebaseerd op het ontwikkelen van superieur evenwicht van lichaam en geest. Het bevat veel martiale bewegingen die je ook in Taiji vorm training terug vind. Taiji dandao training is een vorm van vrijheid cultiverende beoefening die helpt het hoogste nivo te ontwikkelen in je martiale vaardigheid en spirituele ontwikkeling.

Wudang Daoyin Yoga is voor een groot deel een meditatieve oefening van lichaam dmv adem ontwikkeling en alchemistische transformatie van lichaam en geest als gevolg daar van. Je geest bereikt een serene rust door de oefening die dagen lang aan kan houden en continu gemaakt kan worden door elke dag te oefenen. Het is ook zoals in Tibetaans tantrische Boeddhistische bardo training een voorbereiding voor het sterf proces of het voorkomen van het sterf proces. Het neemt dus een centrale plaats in in de daoistische spiritualiteit. Diverse circulaties van de extra en geheime kanalen worden er o.a. in geoefend, maar ook beheersing van de diverse substanties die door het lichaam circuleren.

Wudang Longmen Zhongwujigong ontwikkelings qigong, is ontwikkeling van Jing-constructie, Qi-perfectie en shen-gewaarzijn. Het leert de diverse segmenten van je lichaam te ontwikkelen en harmoniseren, maar ook een stevige basis in esoterische training van de uitwisseling tussen binnen en buiten  te ontwikkelen. Ik heb nog nooit een betere vorm van Qigong geleerd. Ik gebruik het o.a. als basis voor mijn studenten in opleiding voor chinese geneeskunde, maar ook voor mijn leerlingen die taiji leraar of qigong leraar willen worden. Het tweede deel van de zhongwujigong is een kruispunt van kosmologische trainingsmethoden die essentieel zijn voor je wording als bijvoorbeeld daoistisch monnik.

Wudang Bamboeformule revitalisatie qigong is een eenvoudige vorm van qigong, een soort voorbereiding voor de Zhongwuijigong voor ouderen en mensen die verzwakt zijn door ziekte of operatieve ingreep. De beweging is tamelijk minimaal, maar er is sprake van een voortdurende pompende beweging van bloed en qi om vernieuwing van lichaamsweefsel te produceren. Het is gebaseerd op de wandelgang van de nobele zoals dat in Confucianisme verwacht werd. De hele biologische theorie van Taiji Gongfu gaat terug op dit proces.

Wudang Daoistische meditatie kent vele vormen. Je hebt echt een leraar nodig die je er in wegwijs maakt en je van stadium tot stadium begeleid. Zeker als je een leidinggevende functie ambieert, een leider wilt zijn, of diepere creatieve lagen aan wilt boren zijn deze meditaties wellicht een belangrijke bijdrage. Het gaat hier o.a. over meditatie op eenheid, interne organen, kanalen, interne helderheid, verduisteren van het licht, yuanqi, lingshen, chakra, interne goden, drie zuiveren, Zhenwu tantrische oefening etc het gaat te ver ze hier allemaal uit te leggen.

Wudang Daoistische leergang voor diegene die diep gaan wil is eigenlijk over het aanleren van de Daoistische rituele agenda en deze toepassen in je dagelijkse leven.

Opleidingelesagendan kunnen belangrijk zijn  om je vakkundigheid te ontwikkelen maar ook om je te helpen het juiste morele compas te ontwikkelen. Tegen een maandelijkse betaling stap je een meerjarig leer en stage traject in dat geheel op jou is toegesneden. Daarnaast kun je ook een initiatie aangaan in esoterische geneeskundige of gongfu traditie

Voor elke gelegenheid is er een ceremonie. Ceremonies kunnen bevrijdend werken op de geest. We bespreken steeds waarnaar je op zoek bent en we stemmen de ceremonie daar op af. Er zijn talloze bestaande ceremonies die we kunnen doen en ook kunnen we ceremonies speciaal voor jou ontwikkelen als medicijn. Deze kun je in een groep of met een groep laten doen, maar het kan ook privé ondernomen worden. Ceremonies zijn een goed middel om stress te beheersen. Ceremonies kunnen ook doeltreffend zijn in team building.

Als je verder nog vragen hebt of een boeking wilt doen, dan hoor ik dat graag. Whatsapp of bel met 0650677883 of stuur een contactmail

 

Call Now ButtonWelkom