Pijnvermindering via acupunctuur

Pijnvermindering via acupunctuur bewezen

Een internationaal onderzoek door negen epidemiologen en bio-statistici heeft uit individuele gegevens van 17.922 patiënten in 2012 aangetoond, dat acupunctuur helpt bij de bestrijding van lage rugpijn, nek- en schouderpijn, chronische hoofdpijn en ontsteking van de gewrichten (osteoarthritis). Een deel van dit artikel is eerder verschenen in de Telegraaf.

Daarmee is het effect van deze tot nu toe alternatief genoemde behandeling voor de zoveelste keer overtuigend bewezen. Vooral vrouwen zoeken hun heil bij deze vorm van alternatieve geneeswijze. Zo ook vaak ter bestrijding van hoofdpijn, overgansklachten en overgewicht. Tegenwoordig zien we in de praktijk echter ook vaker mannen, zelfs voor de door het Yin Yang Centrum befaamd geworden Acupunctuur Facelift.

Volgens de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) is sprake van een doorbraak. Bovendien zullen de onderzoeksresultaten helpen om acupunctuur als volwaardige behandeling te zien binnen de zorg. In de praktijk zetten clienten verzekeraars en overheid niet voldoende onder druk. De vakvereniging is geen garantie voor verzekering en bovendien als acupunctuur zo duur blijft dat men ec ht verzekering nodig heeft om acupunctuur te kunnen gebruiken schiet het vakgebied zijn  doel voorbij. Het Yin Yang Centrum verhoogt al jaren zijn prijzen niet of nauwelijks terwijl de meeste collega’s al ver boven de 75 euro zitten qua prijs. Voor een eenvoudige pijnbehandeling kun je vaak al voor 30 euro terecht.

Afnemen

Hoewel uit veel onderzoeken blijkt dat medische klacht van mensen die een acupunctuurbehandeling ondergaan afnemen ten opzichte van mensen die geen acupunctuur kregen, erkent de medische wereld deze onderzoeken niet of nauwelijks.

De afgelopen vier jaar heeft een internationaal team, geleid door onderzoekers van het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York, vergelijkende onderzoeken verzameld, waar acupunctuur vergeleken werd met placebo-acupunctuur. Uit 1000 beschikbare studies selecteerden zij 29 onderzoeken, waarbij 17.922 patiënten met chronische pijnklachten uit Amerika, Duitsland, Spanje en Zweden waren betrokken. Hierop voerden zij de grootste acupunctuur meta-analyse ooit uit. Een analyse op individuele patiënten data.

Placebo

Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Archives of Internal Medicine van 10 september 2012. De conclusie luidt dat acupunctuur effectief is bij de behandeling van chronische pijn en daardoor een redelijke verwijsoptie voor artsen. De verschillen tussen acupunctuur en placebo-acupunctuur – waarbij mensen de naalden door een op de huid geplakt kussentje geprikt krijgen en dus niet in hun lichaam geprikt zijn wel significant, maar bescheiden, stellen de onderzoekers. Mogelijk zijn er andere factoren die een rol spelen in het therapeutisch effect.

„Toch is hiermee eindelijk het effect van acupunctuur bij chronische pijn bewezen volgens de spelregels van het vergelijkend onderzoek. Acupunctuur geeft dus wel degelijk significante verschillen met nepacupunctuur bij de behandeling van lage rugpijn, nek- en schouderpijn, chronische hoofdpijn en osteoarthritis,” stelt voorzitter dr. Chun Lee Oei-Tan van de NAAV.

Bewezen

Medische commentatoren in Amerika, zoals Andrew Avins uit Oakland, schreven: „We zouden patiënten met chronische pijn de acupunctuur niet moeten ontzeggen. Het is nu uit dit grootschalige onderzoek bewezen, dat acupunctuur werkt en een goede verwijsoptie is.”

Duitse onderzoekers die deelnamen aan het onderzoek zorgden er met eerdere klinische studies al voor, dat acupunctuur de medische erkenning kreeg van hun Artsenbond, de Duitse KNMG.

Zelfzorg

Kiezen voor acupunctuur is echter ook een morele keuze voor geleidelijke verjonging van het lichaam. Pijnj is niet alleen het gevoklg van trauma, maar ook van geleidelijke degradatie van het lichaam. Acupunctuur klinieken die op een traditionele manier werken zoals ook door de WHO en Unesco geadviseerd combineren vaak acupunctuur, massage en revaliderende qigong oefening. In Nederland staat het Yin Yang centrum al jaren lang model voor een dergelijke aanpak.

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!