Qigong en Yoga

We zijn voor onze promotie herhaaldelijk gevraagd meer aandacht aan yoga te geven. Niet vreemd want ik (Rene) oefen al Yoga vanaf mijn elfde jaar. Mijn yoga oefening nam ik tot ik in Wudang esoterische en tantrische yoga kreeg slechts half serieus ook al oefende ik trouw elke dag een paar uur naast mijn taijigongf, meditatie en qigong programma.

Wat me wel duidelijk is geworden van al de aandacht voor yoga in ons programma dat de authenticiteit van het programma voordelen heeft tegenover andere programmas op andere plekken. o.a. dat het coherenter is, helderder in zijn doelstellingen en vollediger is, maar ook dat het minder egovoedend is, minder kans op blessures geeft en minder bodybuild en acrobatische aspecten in zich herbergt. Die horen niet van nature in Yoga thuis.

In elk geval zijn de paginas over yoga en qigong aangevuld om de relaties en het werkelijkheidsgehalte van de paginas op te waarderen. Iedereen is natuurlijki van harte welkom om ons programma uit te proberen. Het is voor ervaren yogis vaak even wennen aan de veranderde directionaliteit van terminologie en functies, maar iedereen die werkelijk begaan is met de kwaliteit van zijn of haar bestaan bemerkt al snel de voordelen van deze benadering uit China over die van de modernisaties in yoga van de afgelopen 15o jaar.

Ik denk dat onze transcultuirele aanpak vooral ook een deel van het voordeel is. Je beoefening word teruggeplaatst van vermoedens naar werkelijke concepten en effecten. goede theorie is de helft van je resultaat. Het feit dat je in een bibliotheek/kenniscentrum oefend doet het denk ik ook wel. je kunt direct alles opzoeken waar je vragen over hebt!

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!