De ervaringen van Eva en Peter

We doen alletwee aan yoga en taiji, maar de ideeen van de een en de ander komen vaak niet overeen. Buiten dat de lessen erg ervaring gericht waren en ons ook lichamelijk en geestelijk veel geeft (ze zijn zeker niet makkelijk), Goris verteld ook veel en gedetailleerd over wat we doen.

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!