Mieke’s veroudering

Mieke zei in 2016: ‘Ik ben over de zeventig en begon echt last te krijgen van veroudering. Ik kwam bijna niet meer buiten en deed nog maar weinig. Ik voelde me down. René’s Acupunctuur en Bamboo Qigong maakten dat ik weer kon lezen en staan. Zijn mobilisatie massage maakte dat ik weer kan bewegen en lopen. Mijn dokter geloofde zijn ogen niet’.

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!