Monique

Ik ben superblij met René’s massage. Ik kwam tamelijk gestressed binnen de eerste keer, maar zijn kalmte gaf me al een begin van verademing. Ik heb zowel zijn Tuina als Anmo geprobeerd en alletwee maakten dat ik me echt veel beter voelde. Nu kom ik elke maand voor onderhoud en mezelf fijn voelen. Ik raad hem aan. Ik leer ook veel over mezelf door zijn uitleg.

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!