Voorlopig (?) afscheid.

Zoals sommigen al gemerkt hebben is Desirée afwezig in de praktijk. Vorig jaar heeft Desiree herhaaldelijk aangegeven te willen stoppen met werken of haar werk anders in te richten ivm de zorg voor haar familie en zichzelf. We hebben getracht haar iOC contract te laten vernieuwen door haar gelegenheid te geven een contract te onderhandelen dat beter bij haar veranderende situatie zou passen. Daar heeft ze helaas nog geen gebruik van gemaakt. Het betekende voor Desirée echter ook dat ze haar vrijwillige taken in het YYC wilde verminderen.

Het is jammer voor de ervaring die ze met zich meeneemt als vrijwillige adminisitrator en behandelaar.  Ook haar persoonlijkheid word in de praktijk al aangegeven als gemist. We danken haar uiteraard voor haar jaren trouwe dienst als vrijwilliger in de YYC administratie. Zonder haar inspanning was het voor het YYC niet mogelijk zich op deze manier te ontwikkelen. Hierdoor komt er natuurlijk wel ruimte voor nieuwe vrijwilligers die dmv bijv ruil tegen lessen of behandeling taken vervullen.

Liked it? Take a second to support Yin Yang Centrum on Patreon!