Weer een schijnwet waar de zorg niet mee gebaat is.

Weer een schijnwet waar de zorg niet mee gebaat is. Het betreft: Eerste Kamer der Staten-Generaal – Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

2015-10-11 15.56.31 clinic street front  facelift Flyer 2015 front

In het algemeen zouden veel wetten afgeschaft moeten worden en opnieuw geschreven. Ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat ons wetboek reactief is en niet werkelijk getuigt van betrokkenheid bij de Nederlanders die niet rijk of regent zijn.

Natuurlijk moeten klachten geregeld worden. Ik werk in een vakgebied waar zelf regulering en zelf management in de zorg centraal staat, maar ook delen en vooral niet geheim, of exclusief maken. Persoonlijk zou ik als ik naar een arts of ziekenhuis zou moeten voortdurend mklagen, ik wil n amelijk n iet betalen maar beter worden. Zoals je weet blijkt uit onderzoek dat torenhoge kosten bijdragen aan stress vorming. Nu dragen we veel van die kosten als natie, maar van die betalingen pikken de verzekeraars als belasting aan een bedrijf een groot deel. In Chinese geneeskunde hoef je echt niet meer dan 250 euro per maand kwijt te zijn, en dat is niet een te hoog budget. je hebt geen medicijnen nodig, maar wellicht wel fysiologische training als wudang fitness, qigong, yoga of taijiquan, die dan ook standaard zijn in elke serieuze chinese geneeskunde praktijk. Ik heb echt wel kruiden voor serieuze gevallen van zwakte die bijvoeding nodig hebben of zo heet zijn dat acupunctuur niet meer genoeg gaat zijn, maar goede geneeskunde bespaart je kosten en geeft niets als het niet nodig is. Goede geneeskunde kost wellicht een periode van 1 tot 3 maanden 250 per maand, maar een pakje medicijnen  voor een week of twee kost hetzelfde. Je klacht over de prijs word echter niet echt gehoord. de ene fabrikant word gewoon vervangen voor een andere die geleidelijk aan de prijs opdrijft.

De huidige wetten omtrent zorg beschermt vooral de zichzelf ontplooiende zelf verrijkende zorg. Ze beschermt tegen alternatieven en vernieuwing die naar goedkopere zorg leid en efficiente zorg. Het zorgt ervoor dat er nog meer mensen in de zorg werkzaam raken en mensen nog meer afhankelijkheden krijgen en de zorg nog duurder word. Een uitgebreide zorg heeft veel clienten nodig en dus moeten we allemaal zieker worden gemaakt. Net als de competitie tussen verzekeraars de zorg goedkoper zouden maken: mooi niet. De landelijk georganiseerde zorg in Belgie is van dezelfde of zelfs betere kwaliteit dan in NL en kost 1/10e  van de kosten hier (elke verzekeraar dure staffers, dure gebouwen, dure programma’s en dure advocaten).

Efficiente zorg is natuurlijk een zorg die je niet te lijf gaat met messen of vergiffen, en die je ook niet in een langzaam voortslepend van onderzoek houd, waarbij je klachten niet alleen verergeren door langdurige verwaarlozing, maar waarbij de zorg zelf bijdraagt aan de vorming van klachten en afhankelijkheid. Lees er meer over aan de bron: Eerste Kamer der Staten-Generaal – Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en begrijp dat het allemaal maar schijn vertoning is en schijn zorg. Echte zorg kun je beter zelf ter hand n emen. Je bent vrij om over jezelf te komen leren in het sportieve Daoland programma. Je kunt n iet alleen jezelf leren beter maken, maar je kunt er ook nog eens beter door uit gaan zien en verjongen. Ook op jonge leeftijd. Ik zie regelmatig jonge mensen rondlopen die biologisch al ouder zijn dan mij (273jaar) en nu al in een spiraal naar afhankelijkheid zitten. Leer daarom zelfstandig worden en beter voor jezelf zorgen!

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!