Wudang Gongfu Bootcamp

Gisteren ben ik gestart met het nieuwe seizoen Wudang Bootcamp in het Amsterdamse Daoland programma van het Yin Yang Centrum.Vanavond start ik hetzelfde programma in het Breda Daoland.

Het programma volgt een natuurlijk proces van conditionering, dat meer intensief en opwindend is dan brute oefening omdat het allerhande soorten fitness toepast die we elke dag gebruik van maken. Je wilt in dit programma hard werken aan je conditionering, niet door gedachteloos te oefenen, maar door het onderzoeken en kennen van je beperkingen en dezen te gebruiken op vergelijkbare wijze als over een rechte lijn lopen. Dit is moeilijker dan over je grenzen heen gaan! Je hebt zelfdiscipline nodig, geduld en en concentratie. Het is een manier van leren en uitvoeren van Wudang Gongfu vaardigheden, zoals al de Daoland activiteiten Wudang Gongfu zijn, toegankelijk gemaakt voor mensen met haast.

In Wudang Bootcamp zitten 9 subsets met rotatie en repetatieve programma´s, programma´s zijn nooit helemaal hetzelfde en daardoor nooit saai. Je kunt ze niet routinematig doen. Ik ben blij dat het nieuwe seizoen weer begonnen is, het houd me fris en jong.

Het bootcamp programma kan worden aangevuld met massage en acupunctuur als je denkt dat je vorderingen niet snel genoeg gaan. Gezond sporten is vrij van blessures!

 

Yesterday i started of the new season of Wudang bootcam classes in the Amsterdam Daoland program of the Yin Yang centrum. Tonight i start the program in Breda Daoland.
The program follows a natural proces of conditioning, wich is more intensive and exiting than grunt exercise because it incorporates all kinds of fitness a human being daily makes use of. You want to work hard to develop your conditioning, not by mindless exercise but learning to know your limits and use them in the same way you would do straight line walking. This is harder than crossing a line! It takes self discipline, patience and concentration. It is a way of performing Wudang Gongfu skills, as all the Daoland activities are Wudang gongfu, made accessible to people in a hurry.

in Wudang bootcamp there are 9 subsets, every week another. some are rotational sets and some are repetetive sets. But none of these sets ever gets boring. I am glad the new seasons started! It keeps me fresh and young.

The Wudang bootcamp program is supplemented with massage and Acupuncture to help every participant progress as fast and safe as possible. Healthy sports knows no trauma!

2014-01-08 19.49.58

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!