Wudang Taiji Gongfu van het YYC wereldwijd bekend!

Wudang Taiji Gongfu van het YYC wereldwijd bekend! Dit nieuws willen we U niet onthouden. Het YYC dat al bijna 20 jaar bestaat voert al sinds haar ontsstaan een toonaangevend programma in Chinese geneeskunde en gezondheidskunde. Ons Wudang taijiquan, yoga, qigong, fitness, meditatie en gongfu programma is daar onderdeel van. De Xuanwu school waar ons programma onderdeel is word geroemd op talloze conferenties en sport evenementen over heel de wereld. het YYC is sinds jaar en dag de enige officiele representatief van Wudang gezonde sporten en spiritualiteit in Nederland. Het word geleid door de Nederlandse Daoistische monnik René Goris, 15e generatie Discipel en Tantrische belichaming van Zhang Sanfeng.  Sinds 1999 is hij persoonlijke Taiji Gongfu student van You Xuande.  Hierdoor weet je dat je in het YYC in een lange traditie staat van toegewijde leraren!

Het bericht gaat als volgt:

 

Opening of the Conference Shaolin – Wudang martial arts at Tianshan

2013-08-04 China News Network

 

August 3, some major martial arts representatives, grandmasters appeared at the Xinjiang Turks County Kalajun Prairie, to participate in the “Tianshan symposium”. Present were China’s Wudang martial arts, kongtong, Kunlun Mountain Emei and a dozen major sects that showed their unique skills, for the audience an eye-opener. In the first picture you see South Shaolin Master Shi De representing Shaolin martial arts. Photos  from马新龙

master shi de

Pictured here are the collected major school leaders

gongfu masters

Pictured here is Xuanwupai head You Xuande showcasing Wudang martial arts. His Taiji Gongfu martial arts features at the Yin Yang Centrum in Amsterdam. (https://www.yinyangcentrum.com/beweging/taiji-en-gongfuhttps://www.youtube.com/channel/UCtMbhmHke08F8DMh5yr8DKA)

you xuande

 

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!