0650677883 renegoris1@gmail.com

acupuncture chart head

acupunctuur punten voor longklachten vindt je overal, ook in je hals en gezicht. Bij verjongingsbehandeling worden de longen daarom ook vaak beter.

acupunctuur punten voor verjonging en behandeling ademwegen

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!
Welkom