Daoistische ceremonie en lezing

Daoistische ceremonie en lezing

  • Daoisme is een rijke filosofische en spirituele stroming uit China.
  • De geschiedenis van Daoisme gaat terug tot ca de 5e eeuw voor Christus.
  • Maar ook vandaag de dag heeft het Daoisme veel te bieden voor diegenen die op zoek zijn naar manieren om zichzelf te ontwikkelen en bij te dragen aan een betere wereld.

We organiseren een 2-tal lezingen over Daoisme, waarin onderwerpen als geschiedenis, inhoud, diverse stromingen en plaats in deze moderne tijd aan bod komen. Ook een Daoistische ceremonie maakt onderdeel uit van de lezingen.

De Daoistische ceremonie en de lezingen vinden plaats op :

  • Zondag 4 november
  • Zondag 11 november

De aanvang is om 7 uur en de lezingen duren ongeveer 2 uur.
De lezingen worden gegeven door Rene Goris (stijlnaam You Li Ou), 15e generatie monnik in de Daoistische San Zhang Feng lineage.

De kosten zijn 10 euro per lezing.  De lezingen worden gehouden in het Yin Yang Centrum, Haarlemmermeerstraat 114-116, Amsterdam.
Als je graag eens wilt komen kun je je via pr@yin-yangcentrum.nl opgeven. De opgave is niet noodzakelijk.

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!