Nieuwe toegevoegde pagina

Vandaag hebben we een nieuwe pagina toegevoegde aan ons domein, met als doel om je beter voor te lichten over wat Chinese geneeskunde wil. Als je hier voor het eerst in de praktijk komt weet je misschien veel of misschien weinig over Chinese geneeskunde , taijiquan, qigong of yoga. met dit artikel willen we je op weg helpen. Het is ook een leuke referentie voor scholol huiswerk opdrachten voor kinderen. Klik Hier voor direct door schakelen naar de pagina!

Onze bedoeling is vanuit hier een leernetwerk op te bouwen in aanvulling van het zorgplan waar we al een tijdje aan werken. Let goed op de agenda en faceboek pagina’s de komende weken. We denken dat we voor 300 speciale vrienden een proefproject voor het zorgplan op kunnen zetten om vanaf daar naar een halfjaar en jaar project door te groeien.

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!