Cultuur en gezondheid: Veroudering wegmoffelen of echt Verjongen?

Cultuur en gezondheid: veroudering wegmoffelen of echt verjongen?

We hebben de afgelopen weken mogen deelnemen aan de Nederlandse cultuur met het koningshuis als boegbeeld. Cultuur is een visie, en kan met sturing gemaakt worden tot een krachtig instrument voor gezondheid. Het gevoel dat we samen ergens aan werken bijvoorbeeld, geeft een gevoel van rust en daarmee vrede en vitaliteit. Een samenleving die opgehitst word om bepaalde goepen achter te stellen of weg te sturen geeft een gevoel van onveiligheid, die tot onverwachte maatschappelijke spanningen kan leiden en tot toeneme4nde ziekte, psychische klachten en hogere maatschappelijke kosten. Tolenrantie en gewillig samenleven is dus niet alleen duurzamer, het is ook goedkoper.

facelift behandeling 2013-08-20 08.01.13

De Nederlander is over het algemeen weinig bewust van de eigen cultuur. Dat het thuisland van onze Oranjes in zuid Frankrijk ligt weten de meesten niet, zoveel zijn we al gewend geraakt aan alle huwelijken met mensen uit Duitsland. Dat de Nederlanden verwijzen naar de lage landen onder het Franse plateau weten de meesten ook niet.  Deze stukken  geschiedenis insluiten in ons jaarlijks terug kerende cultuur verhaal kan bijdragen tot het vinden  van richting in ons bestaan. Wellicht herstel met de relaties van vroegere gebiedsdelen, zodat de Nederlanden weer een buffer zijn tussen het land van de Franken en Dietsers. Het verhaal vormt ons Nederlanderschap. We stamen ook af van een lange cultuur ontwikkeling die begon met de Grieken en Romeinen. Dat maakt ons allemaal al Europeanen. Eenwording is alleen een volgende stap in de behoefte naar zekerheid en veiligheid. Het brengt de landsgrenzen verder van ons weg. En idereen die reist weet dat landsgrenzen een pest zijn.

In Oost Azie beschouwt men cultuur als een educatief instrument. Men is voortdurend bezig de cultuur bij te stellen om maatschappelijke doelen te bereiken. Tegenwoordig gebruikt men Westerse ‘wetenschappelijke’ methodes daarvoor. Vroeger was dat Confucianisme. Confucianisme maakt gebruik van diverse benaderingen maar beroept zich primair op de natuurlijke climatologische ritmes. Mensen hebben zich eraan aan te passen om lang en gelukkig te kunnen leven.  Het was een andere cultuur dan die van Nieuw-China. Vraag uw Chinese vrienden naar Nieuw-China. Nieuw-China is begonnen met de Nationalisten  en is een definitieve breuk met de denkwijzen van het verleden. De afschaffing van het keizerrijk door de Communistische partij was een definitieve breuk. Lange tijd waren Chinezen ongelukkig en ongezond door de ontstane maatschappelijke onrust. Modernere regeringen zijn actiever betoken bij meer vreedzame manieren van maatschappelijke ontwikkeling, ook al weet iedereen in Nieuw China weld at er nog veel te doen is voor de mate van maatschappelijk geluk bereikt kan worden die voor Nederlanders beschikbaar is.

Toch is er ook voor Nederland nog veel te winnen. Daarom bestaat het Daoland programma. In ons programma vertellen we veel zaken die U nergens anders hoort. Dat komt omdat we zorgvuldig onze theorie filteren om vrij te zijn van westers wetenschappisme en Neo-Chinese cultuur. We willen ook graag vrij zijn van de urban Myth’s die in vegelijkbare klassen de boventoon voert. Voor gezondheid is culturele en historische accuraatheid nodig. Dat geeft ruimte voor zowel veiligheid als avontuur.

Het is juist de vreemdheid van die vroegere Chinese cultuur die ons aantrekt en aan het denken zet ,en ons doet inzien dat veel van wat wij menen correct te zijn helemaal niet zo correct is. Dat veel anders zou kunnen en ons menszijn nog lang niet klaar is als we meerderjarig worden. We zijn pas volwassen als we zelfbeheersing en discipline ontwikkeld hebben om goed te zijn voor mens en maatschappij. Zolang we nog aan onszelf denken  voor we aan anderen denken zitten we nog in een sort pubertijd, een periode van verzet tegen ons recht om een gelukkig mens te zijn.

Een mooi voorbeeld is ons idee van schoonheid. Voor het oude idee van China was schoonheid een combinatie van zachte gezicht- en lichaamsvormen, van ontwikkelde onschuld en eenvoud. Hierdoor ontstond een open, onbevangen en tijdloos beeld van wie we zijn of gaan kunnen zijn. Onze schoonheid laat dus onze potentie zien. Ons westerse biologische beeld is vooral dat van  het wegwerken van zichtbare tekenen van veroudering. Het dient geen alternatief aan: als we niet ouder willen zijn, wat willen we dan? Botox, gezichtsreconstructie, huid herspannen en cosmetica zijn stoplappenn in het verouderingsproces. Daarom besteden we zoveel aandacht aan de person in onze facelift en gewichtsregulerende acupunctuur. Het is niet alleen belangrijk om er jonger en beter uit te zien, het is ook belangrijk dat te onderbouwen met een toekomst visie.

Dezelfde onderscheiding vinden we in sport en bewegingsprogramma’s. Het Daoland programma is niet alleen holistisch in z’n benadering, het is ook gericht op alle aspecten van fitheid en conditie, zelfs mentale conditie. Ga je elders naar een programma, of het nu basketball, bodybuilden of yoga is, dan vindt je jezelf in een sort continu bootcamp programma voor de infanterie. Het houd geen rekening met de natuurlijke nobelheid van ons menszijn. Slijtage en schade zijn er ok, want ons lichaam is in gewone sport niet relevant. Alleen de prestatie en de kick geld. Het word gemaskeerd met een leuk muzxiekje of wierrookje. Dat vind je bij ons niet. We leren je eenvoudige waaren die direct toepasbaar zijn in je dagelijkse leven. Daarin zit de waarde van het Daoland programma: het maakt iedereen koning in haar of zijn eigen koninkrijk. Gezondheid is de Dao van Koningsschap. Kom mee doen en leer jezelf ontwikkelen en je mogelijkheden verrruimen.

Liked it? Take a second to support Yin Yang Centrum on Patreon!