Gezonder leven als Monnik

Ik ben sinds 1999 officieel 15e generatie Wudang daoistsiche monnik. Dit houd een aantal zaken in die je aangaat als verplichting. Bij een vakvereniging mag je zeggen: ik beloof het, men dat is tamelijk vrijblijvend. Maar als monnik zweer je, en geef je aan dat je gestraft mag worden en door de bliksem getroffen worden etc als je je eed verbreekt. Dat klinkt heftig, maar werkt wel als motivator om na te denken over je handelen, net als toen je vroeger als je trouwde nog allerlei zaken verplicht was.

Deze vlog toont hoe gezondheid ontwikkelen en handhaven voor een monnik onderdeel van je dagelijkse bestaan is. Dit is deel 1 en gaat voornamelijk over de ochtend.

vriendelijke groet

 

René

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!