Workshops in Juni, Fengshui en Vipassana meditatie

Haarlemmermeerstraat 114-116. Tel 020 4081228

e-mail: officeyinyangcentrum.com

Workshop Feng Shui (2 juni)

De  Chinese kunst van het inrichten

Je omgeving speelt een belangrijke rol in hoe je je voelt. Feng Shui wordt daardoor steeds populairder. Feng Shui kan je helpen om je omgeving zo in te richten dat je er wel bij vaart. Maar traditionele Feng Shui bestaat niet uit het ophangen van een kristalletje hier of daar. Inzicht in wat er bijdraagt aan je goed voelen en wat je zelf in je omgeving kunt veranderen is wat deze workshop beoogt. Ook komt aan de orde wat de “moderne” vormen van Feng Shui weglaten.

De Feng Shui workshop is een hele dag, van 10 uur in de morgen tot ca 4 uur ‘s middags, met een uur pauze. De kosten zijn €65,–. Leraar is Rene Goris (stijlnaam You Li Ou).

Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen met je naam, adres, en telefoonnummer.

Thee is verkrijgbaar in het Yin Yang Centrum Teahouse en ook een goedkope vegetarische maaltijd is er verkrijgbaar .

Feng Shui (June 2nd ), The Chinese art of home decoration

Your environment plays an important role in how you feel. Feng Shui is becoming more and more popular because of this. Feng Shui can help you to create an environment that benefits you. But traditional Feng Shui is not only hanging a crystal here or there. Learning about what supports your well-being and what you can change in your environment to promote this, is what this workshop is about. Also is talked about what the teaching of “modern” Feng Shui leave out.

Daoistische Vipassana (8 en 9 juni) met honingraat meditatie

Vipassana meditatie is voornamelijk bekend als Boeddhistische traditie. Maar ook het Daoisme kent een vipassana. In deze workshop wordt praktijk en theorie met elkaar verbonden en leer je meer over wat de plaats is van kundalini in Vipassana, Hoe Chinese geneeskunde ermee verbonden is, de zin en onzin van spiritualiteit, en hoe meditatie aan mode/trends onderhevig is. In deze workshop ook de honingraat meditatie, voor het ontdekken van vorige levens.

Daoist Vipassana (June 8th and 9th ) including honeycomb meditation

Vipassana Meditation is mostly known from Buddhist tradition. But also Daoism has a Vipassana meditation. In this workshop theory and practice are joined and you will learn more about f.i. what place Kundalini has in Vipassana, How Chinese medicine is related to it, sense and nonsense of spirituality and how meditation is influenced by fashion/ trends. In this workshop also the Honeycomb meditation for discovering past lives.

 

Workshops beginnen om 10 uur en eindigen om 4 uur ‘s middags. De kosten zijn €65 voor de Feng shui workshop en voor de Vipassana €130 voor een heel weekend. Voor een combinatie van de Vipassana en de Feng shui  workshop betaal je €180 [1]. Leraar is Rene Goris (stijlnaam You Li Ou).

Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen met je naam, adres, telefoonnummer en de workshop(s) van je keuze.

 

All workshops start at 10 a.m. and last till around 4 p.m. Prices are €65 for the Feng shui workshop, and  €130 for the weekend Vipassana. For a combination of Vipassana weekend and the Feng Shui workshop you pay €180[2].Teacher is Rene Goris (Stylename You Li Ou).

You can register by sending an e-mail with your name, address, telephone number and the workshop(s) of your choice.

Thee is verkrijgbaar in het Yin Yang Centrum Teahouse en ook een goedkope vegetarische lunch is er verkrijgbaar .

Tea is available in our tea shop and you can also get a vegetarian healthy lunch there for a low price.[1] Betaling vooraf,  bij afzeggen minder dan 14 dagen van te voren is de helft van de prijs verschuldigd, bij afzeggen minder dan 1 week van de voren is de volledige prijs verschuldigd.

[2] Payment in advance, cancellation less than 14 days before the workshops means that you owe half the price, cancellation less than 7 days before means that you owe the full price.

Liked it? Take a second to support Yin Yang Centrum on Patreon!