Wudang pai Daoistische spiritualiteit in Nederland

In het Yin Yang centrum komt het erfgoed naar voren van de eeuwenoude geschiedenis die China en Nederland delen. Vanaf de 17e eeuw staat Nederland in nauwe relatie met China en krijgt Nederland Taiwan toegewezen als vestigingsgebied van de Chinese keizer. Omdat Nederlanders het te ver vinden om een boerderij te gaan vestigen, huurden Nederlanders Chinezen van het vaste land om het eiland te ontwikkelen voor landbouw.  Nederland en China onderhielden meer betrekkingen. Veel van die historische relaties worden door Nederland momenteel niet goed benut voor het ontwikkelen van handelsrelaties en groei van onze eigen economische en politieke situatie.

wudang shan1 tian lifang

taiji asana

Omdat het Yin Yang centrum ook een huis is voor erfgoed van Wudang pai en Zhongyipai in Nederland is, besteden we extra aandacht aan dit aspect. Wat betekent het dat het Yin Yang Centrum erfgoed van de relatie Nederland-China is middels Wudangpai en Zhongyipai? Dit betekend dat het Yin Yang Centrum middels het formele Monnikschap van onze hoofdleraar en behandelaar automatisch een representatief is van beide culturen en landen. Onze hoofdleraar René Goris draagt de officiele monniksnaam 崔理欧, Cui Li Ou. Hij onderging als ingewijde Daoistische monnik allerhande speciale trainingen in de traditie van de Wudang Xuanwu pai. Zijn discipel Desiré Bardie (Cui Weisan) assisteerd daarbij.

Zijn formele training is begonnen rondom 1990 ten huize van Daoist Liu-An waar hij de enige discipel was en oefeningen kreeg uit diverse Tantrisch-Daoistische scholen en dan met name uit de Wudang bergen. Liu , maar ook zijn leraar Shen Hongxun wijdde hem ook in als discipel van de Zhongyipai, dat is de spirituele gilde organisatie van Chinese geneeskunde. Dit legde de basis van zijn uitgebreide studies in vergelijken de geneeskundige systemen waarvoor hij een PhD heeft en erkend is als RTAG therapeut. Als Wudang pai representatief is hij o.a. als speciaal stamlid toegelaten bij de Otomi in Mexico.

Wudang erfgoed

De Wudang bergen worden door de Unesco gezien als World Cultural Heritage en is daarom door internationale regelement beschermd gebied. in 1999 trad René Goris formeel toe als Daoistsche monnik bij de Wudang pai na een korte leerperiode bij de te vroeg overleden Daoist Wang Guangde. Hij is 10 jaar lang formeel getraint in de kloostergemeenschap in en rond Wudang. Hij is de oudste broer onder de 8 Europese Wudang pai leden. Hij ontving hier zijn formele naam en titel You Li Ou. You is de naam van zijn leraar You Xuande, die o.a. hoofd monnik was op Wudang berg’s gouden piek, het hoogst gelegen Daoistische klooster van Wudang. Door te trouwen met een Chinees-Koreaanse vrouw veranderde zijn naam You naar Cui. de naam Li Ou is eigenlijk een titel. de naam Li is een generatie naam. Het is indicatief dat hij een 15e generatie discipel is van Zhangsanfeng. Als formele Shifu is hij ook gemachtigd zelf discipelen aan te nemen volgens een strenge selectie procedure. De term Li is ook een titel die als citaat van een tekst uit een lang Xuanwu ritueel die aangeeft dat studenten door middel van kennis wijsheid vergaren. De naam Ou is kort voor Europa en geeft aan dat verwacht word dat René Europa en het Daoisme met elkaar verbind. René’s werkgebied in Europa is Primair Nederland en Belgie. Op uitnodiging komt hij overal lesgeven.

Wudang pai is een Daoistsche school die georganiseerd is volgens Confucianistische familie lijnen. Alle monniken en discipelen zijn broers en zussen van elkaar waarbij de oudste zus of broer automatisch de hoofdautoriteit is. De leerlingen van een shifu noemen de broer shifu van hun shifu shifu-oom, of ook shifu.  Het is vanzelf sprekend dat broers leerlingen naar elkaar toesturen om bij te leren zodat de sterkste punten van leraren beschermd worden. Leraren die weigeren met elkaar samen te werken worden meestal van de gemeenschap uitgesloten omdat samenwerken, onderzoeken, leren, lesgeven en de zwakken beschermen de hoofdtaken zijn binnen de gemeenschap. Daarom is het Yin Yang Centrum ook het vaste huis voor zijn broers Limin, Lisheng, Liyang en zijn zus Lifang en anderen. Zijn huis staat altijd open voor andere familie leden uit de Wudangpai en al zijn kennis en ervaring staat automatisch en gratis ter beschikking van zijn broers, zussen, neven en nichten. Dit word wederzsijds verwacht. Als oudste broer in Europa word van hem ten aanzien van kennis ontwikkeling binnen en over Wudang pai en hun spirituele pad veel verwacht. Elke 15e van de maand is er een open ceremonie waaraan je deel kunt nemen. Geef je vantevoren wel op omdat de tijden niet altijd dezelfden zijn.

Wudang Daoisme is een samengaan van Tibetaans-Lamaistisch tantrisme volgens de Mahakala school van de Kajupai clan en Zhengyi en Quanzhen Daoistische tradities. Xuanwu is de zoon van de Jade Heer die al het leven op aarde bestierd tussen mensen. Xuanwu is een messianistische godheid die mensen bevrijd van lijden en bezetenheid. Het doel van leden is het ideale menszijn te bereiken, en dat houd onder andere gezond zijn in en een lang gelukkig leven hebben, dienstbaar aan de medemens, samenleving en natuur.

Zhangsanfeng, de stichter van de Xuanwupai was een Chinese historicus die volgens de legende onsterfelijk werd. Hij stelde dat gezondheid leren en oefenen onderdeel moet zijn van elke vorm van onderwijs. Zijn methoden zijn o.a. bedoeld om evenwichtiger, intelligenter, gezonder en socialer te worden.  De training van monniken is een tantrisch proces om eenwording met Zhangsanfeng te realiseren. Als gewone leerling in bijvoorbeeld taijiquan leer je dat proces niet. daar is je inwijding voor. Maar ook niet alle monniken  krijgen inwijding op dat nivo. Daar zijn bepaalde voorwaarden voor waar je aan dient te voldoen omdat proces ook succesvol te maken.

In het Yin yang centrum is een altaar gewijd aan de Wudang pai en een voor de Zhongyipai en zoals in alle Wudangpai huizen een uitgebreide kennis bibliotheek en de volledige Daocang, de Daoistische canon, voor studie. Alle shifu’s zijn ook geleerde/wetenschappers. dat is een norm voor Daoisme in het algemeen. Hoe meer geleerd en geoefend hoe hoger je plaats in de rangorde van verantwoordelijkheden. Vandaar ook dat de enige Europese particuliere Universiteit voor Chinese Geneeskunden en Gongfu (www.OrientalCollege.org) ook in het Yin Yang Centrum zitting heeft.

Nederland en Frankrijk volgens Daoistische visie

Nederland en Frankrijk delen samen de rood wit blauwe vlag. In het Daoisme is deze kleurstelling het licht van het ochtendgloren. blauw is ook kleur van de azuren draak, wit van de tijger en rood van de koninklijke fenix, drie van de vier hemelse heraldische beschermers. Xuanwu is de drager van de kleur zwart, de vierde beschermer. Daarom zijn op symbolische wijze Nederland en Frankrijk aangewezen als bronpunten voor ontwikkeling van Daoisme in Europa. Li Ou doet dit in Nederland en België, en Limin in Frankrijk. Dit gebeurd vooral via de introductie van authentieke Wudang pai Taijiquan/Taiji gongfu en Qigong/neidan alchemie en Zhongyipai geneeskunde en schoonheidstechnieken waardoor mensen kennis kunnen maken met authentieke ideeën over menselijke idealistische biologie. Deze is niet geheel hetzelfde als de sinds 1920 op westerse biologie en chemie gebaseerde TCM.

Als je meer wilt weten ben je altijd welkom om vragen te stellen, deelgenoot te zijn van trainingen (ook als Daoisme, Boeddhisme of Tantrisme je geen moer kan schelen!), opgeleid of discipel te worden. Wudang daoisme stelt prijs op creativiteit, samenleven  & werken, en menswaardigheid.

Liked it? Take a second to support René Goris on Patreon!
Become a patron at Patreon!